Meer vaste banen in primair onderwijs

0
29

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het aantal reguliere contracten bij schoolbesturen met 230% gestegen vergeleken met de periode ervoor.

Bij dienstverleners is er sprake van een toename van ruim 150%.

Dat staat in een quickscan van onderzoeksbureau Penta Rho dat de gevolgen van de Wwz in het bijzonder onderwijs onderzocht in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Bij zowel schoolbesturen als dienstverleners in de sector werden meer reguliere contracten uitgegeven.

Conclusies genuanceerd
Vervanging wordt nu vaker geregeld via structurele banen, maar er is ook meer werkdruk gekomen en de administratieve lasten zijn toegenomen.
Dat blijkt uit de interviews in het onderzoek.

Er is ander werkgeverschap vereist en het tekort aan vervangers is significanter geworden. De afspraken in de cao PO zijn voor velerlei uitleg vatbaar, zo concluderen de onderzoekers.

Niet alle effecten zijn direct te verklaren als een gevolg van de invoering van de Wwz. Uit de QuickScan blijkt dat het van belang is de afspraken omtrent de Wwz in te laten spelen op de regionale arbeidsmarkt. In regio’s met een groot tekort aan vervangers is al sprake van een versterkte positie van het personeel, waardoor de Wwz in zijn huidige vorm een beperking is. In het veld is behoefte aan eenduidige regelingen om tijdelijke vervanging op te vangen, zonder verbijzondering van de aard van de afwezigheid.

Bron: Penta Rho, 14 april 2017, zie ook NU.nl