Jonge zp’er voelt zich steeds minder een ‘externe’ binnen organisatie

0
80

Jonge zelfstandige professionals (zp’ers) voelen zich minder een ‘externe’ dan vorig jaar.

Afgelopen jaar was dit voor generatie Y nog bij 77% het geval en voor generatie Z bij 69%, nu is dit respectievelijk 61 en 52%. Opvallend is dat onder de Babyboomers en generatie X juist een kleine stijging te zien is van het gevoel een ‘externe’ te zijn, namelijk van 62 naar 64%. Dit blijkt uit onderzoek van sourcing partner FastFlex over zelfstandig ondernemen.

Onderscheid externe en interne
Binnen organisaties wordt vaak onderscheid gemaakt tussen vaste medewerkers en externen, door bijvoorbeeld de externen geen toegang te geven tot het parkeerdek en hen extra te stimuleren met het openbaar vervoer te gaan. Andere voorbeelden zijn het wel of niet uitgeven van sleutels en toegangspasjes of het toestaan van aanwezigheid bij bepaalde bijeenkomsten of vergaderingen.

Gefaciliteerd door de werkgever
Wel geeft ruim de helft van de oudere twee generaties zelfstandigen aan zich voldoende gefaciliteerd te voelen door de werkgever (55%). Een forse stijging, tegenover 42% vorig jaar. Het is opmerkelijk dat bij generaties Y en Z maar een relatief klein deel aangeeft dit gevoel te hebben, namelijk 37 en 27%.

Bron: FastFlex, 19 september 2017