HeadFirst Source Group boekt sterke omzetgroei in 2017

0
101

HeadFirst Source Group heeft in 2017 – het eerste boekjaar na de fusie van HeadFirst en Source – goed gepresteerd.

Er is veel energie gestoken in het versterken van de marktpositie van de nieuwe onderneming en het benutten van de synergie-effecten, aldus het persbericht bij de jaarcijfers:

Hoofdpunten
• De omzet neemt toe van 191,7 miljoen euro (2016, Source stand alone) tot 498,9 miljoen euro, een stijging van 160 procent. Daarmee is de gedefinieerde doelstelling voor 2017 van 450 miljoen euro omzet ruim overtroffen.
• Het operationele bedrijfsresultaat (EBITDA) neemt toe van 1,4 tot 6,9 miljoen euro. Dat betekent vrijwel een vervijfvoudiging van het bedrijfsresultaat over 2016. De doelstelling van 7,0 miljoen euro is nagenoeg gehaald.
• De operationele winst per aandeel (voor amortisatie) bedraagt 0,34 euro, tegen 0,07 euro in 2016. Daarmee is de doelstelling van 0,30 euro overtroffen.
• De autonome omzetgroei bedraagt 9,6 procent.
• HeadFirst Source Group stelt een eerste dividend voor van 0,03 euro per aandeel, naar keuze op te nemen in aandelen of in contanten.

Autonome omzetgroei (+9,4%) stuwt resultaten
De forse groei komt voornamelijk voort uit de fusie tussen HeadFirst en Source, maar ook autonoom is de organisatie sterk gegroeid. De totale autonome groei in 2017 over alle labels van HeadFirst Source Group kwam uit op 9,4 procent aan omzet. Dit is onder andere het gevolg van gegunde Europese aanbestedingen en tenders. Ook bij bestaande opdrachtgevers zijn meer professionals ingezet. In het verslagjaar is het aantal ingezette professionals met 12 procent gestegen, van circa 4.300 naar 4.800.

Succesvolle integratie
In 2017 is met succes veel tijd en energie geïnvesteerd in het creëren van één organisatie:
• De positionering van de diverse merken binnen HeadFirst Source Group met bijbehorende dienstverlening (matchmaking, contracting, payrolling en MSP) heeft vorm gekregen.
• Per 1 januari 2018 werkt de groep volgens één uniforme werkwijze in één ERP-systeem.
• Er is een nieuwe organisatiestructuur met een operationele directie neergezet.
• Verdere professionalisering van de organisatie heeft plaatsgevonden met een vaste inbedding van legal, payroll en human resources.
• Het bijeenbrengen van al het personeel in het kantoor in Hoofddorp heeft een positieve boost gegeven aan de cultuur-integratie van HeadFirst en Source.

Vooruitblik 2018
HeadFirst Source Group schrijft in 2018 wederom selectief in op tenders en Europese aanbestedingen, een activiteit die in 2017 een zeer positieve bijdrage heeft geleverd aan de autonome groei.

De organisatie heeft ook internationale groeiplannen. CEO Gert-Jan Schellingerhout: “Wij willen ons marktaandeel in België vergroten door nieuwe opdrachtgevers te overtuigen van onze dienstverlening, gebaseerd op onze ruime ervaring in de Nederlandse flexmarkt in combinatie met lokale kennis en aanpak van de Belgische inhuurmarkt vanuit onze Belgische vestiging. Daarnaast willen wij de eerste stappen zetten om onze internationale footprint uit te breiden. Dat stelt ons in staat zowel nieuwe klanten te werven als bestaande klanten die in meerdere landen actief zijn beter te bedienen.”

Bron: HeadFirst Source Group, 26 april 2018