‘WAS, DBA en WWZ nodig om flexverslaving werkgevers te genezen’

0
300

| Wet Werk en Zekerheid | WWZ |

Het kabinet doet veel te weinig om de échte problemen in Nederland op te lossen. De groeiende tweedeling op de arbeidsmarkt wordt nauwelijks aangepakt.

Vakbond FNV vindt dat het kabinet de wetten die de flexverslaving van werkgevers genezen, de WAS, de DBA en de WWZ, de tijd moet geven om te werken.

Dat zegt FNV-vicevoorzitter Gijs van Dijk in reactie op Troonrede en Miljoenennota.

De overheid moet helpen te voorkomen dat werknemers en zelfstandigen uit alle delen van Europa tegen elkaar worden uitgespeeld in een race naar beneden. Bovendien hebben zelfstandigen recht op eerlijke tarieven in ruil voor hun vakmanschap.

“Er worden wel stappen gezet, maar er moet echt meer gebeuren. Wat we nodig hebben zijn oplossingen om Nederland weer goed en eerlijk te laten werken. Zo wil de FNV samen met kabinet en werkgevers werken aan een generatiepact.”

De vakbond reageert op diverse voornemens van het kabinet:

De bond prijst het feit dat de leeftijdsgrens voor het minimumloon wordt verlaagd van 23 naar 21 jaar

De koopkracht van uitkeringsgerechtigden en senioren gaat in 2017 en daarna in de pas lopen met de algemene koopkrachtontwikkeling. De opgelopen achterstanden worden echter nog niet ingelopen.

De FNV is tegen de zogenaamde ‘tegenprestatie’, steeds meer mensen doen onbetaald werk. De FNV vindt dat het kabinet met gemeenten aan de slag moet gaan met oplossingen.

Bron: FNV, 20 september 2016