Federgon: matig eerste kwartaal hr-dienstverleners België

0
42

In het eerste kwartaal van 2019 groeide de Belgische economie met 0,3% t.o.v. het vorige kwartaal, en met 1,2% op jaarbasis.

Dat meldt Federgon, de federatie van hr-dienstverleners in België.

Naar verwachting houdt dit groeiniveau de komende twee jaar aan. Wat de vacaturegraad betreft, een maatstaf voor de niet ingevulde jobs in de economie, spant België de kroon in de Eurozone. In het eerste kwartaal was die 3,6%. Dat wijst erop dat ook in België vacatures moeizaam kunnen worden ingevuld door schaarste aan personeel.

Er is een krimp zichtbaar in uitzendarbeid en outplacement. De overige Federgon-sectoren waarin hr-dienstverleners actief zijn, laten een positieve groei zien. Dit blijkt uit het Federgon kwartaalrapport.

Afname aantal uitzenduren in mei
Eind juni meldde Federgon dat het aantal uren uitzendarbeid in de maand mei was afgenomen met -2,13% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Lees meer >

Bron: Federgon, 2 juli 2019

Zie ook:
ABU week 17-20: omzet Nederlandse uitzendbranche daalt met 6%
Federgon: uitzendactiviteiten stagneren in België