Digitalisering vernietigt driekwart mbo-banen

0
206

De digitalisering en robotisering in de zakelijke en financiële dienstverlening zorgt er wel degelijk voor dat in 2025 een groot deel van de mbo-banen verdwijnt.

Dat blijkt uit het PwC-onderzoek ‘Digitalisering en robotisering vragen om employagility’.

Deze conclusie voedt de discussie over robotisering die vorige week ontstond naar aanleiding van een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Volgens de raad kost de robotisering minder banen dan gevreesd. Critici wezen vervolgens op de aankondiging van de Rabobank, die negenduizend banen in vooral de middengroep van administratieve krachten gaat schrappen.

Financiële en zakelijke dienstverlener
In zowel de financiële als zakelijke dienstverlening zien we dat de digitalisering van processen enorme impact heeft op hoe klanten worden bediend. Dit heeft vervolgens ook weer enorme impact op de bedrijfsvoering en dus op het personeel. Bestaande business modellen worden snel vervangen door nieuwe businessmodellen, die als kenmerk hebben dat ze worden ondersteund door minder mensen en vaak ook door mensen met andere competenties en ervaringsachtergrond, kortom er zal een mismatch ontstaan.

FinTech-bedrijven
Volgens PwC-partner Robert Charlier is deze trend al langere tijd zichtbaar en zullen bedrijven zich nog sneller moet kunnen aanpassen aan de nieuwe realiteit waarbij we ook weten dat de concurrentie niet langer alleen maar vanuit de traditionele partijen komt maar meer en meer vanuit zogenoemde FinTech-bedrijven. Die kunnen hele of een deel van de processen overnemen, vaak een betere of gelijke kwaliteit bieden tegen een lagere prijs.

Domino-effect
De vraag naar routinematig werk daalt omdat technologische oplossingen veel van deze taken overnemen, terwijl de vraag naar niet routinematig hoog- en laaggeschoold werk stijgt. Hierdoor krijg je een verschuiving, hbo-ers gaan functies vervullen die voorheen door mbo-ers werden ingevuld .” Het domino-effect dat hiermee op gang komt, heeft grote impact. Hbo-ers krijgen deels nieuwe werkzaamheden en het traditionele secretaressewerk wordt opgeschaald. Boekhoudkundige werkzaamheden op hbo-niveau worden juist weer bedreigd door de digitalisering. “De echte kansen liggen er voor universitair opgeleiden. Er zijn namelijk mensen nodig die de mogelijkheden van digitalisering en robotisering kunnen toepassen en hiervoor is altijd op hoog niveau een menselijke interpretatieslag nodig”, aldus Charlier.

Uit het PwC-onderzoek blijkt eveneens dat bedrijven anders hun personeelsbestand gaan inrichten. De flexibele schil omvat in 2025 20-40 procent van het totale medewerkersbestand van organisaties in de zakelijke en financiële dienstverlening, tegenover 0-20 procent nu.

Het PwC-onderzoek ‘Digitalisering en robotisering vragen om employagility’ is uitgevoerd onder ruim honderd personen van veertig grote zakelijke en financiële dienstverleners.  Download de publicatie.

Bron: PwC, 15 december 2015