Deel werkgevers geeft extra eenmalige uitkering aan personeel

0
289

Ruim tweederde van de werkgevers geeft iets extra’s aan zijn werknemers om mogelijke koopkrachtproblemen te verlichten.

Het meest gebruikt is een eenmalige extra uitkering in geld. Het betreft financiële steun bovenop de structurele loonstijgingen en eenmalige uitkeringen die werkgevers in cao’s en arbeidsvoorwaardenreglementen afspreken. Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN.

Werkgevers schatten in dat 24% van de werknemers te maken heeft met financiële problemen als gevolg van gestegen prijzen voor levensonderhoud. Zij zien dat werknemers het moeilijk hebben en willen daarom iets extra’s doen. Ondanks dat veel bedrijven zelf ook last hebben van hoge (energie)prijzen en hogere kosten voor bijvoorbeeld grondstoffen, nemen zij serieuze maatregelen om werknemers te ondersteunen. Veel werkgevers geven al iets extra’s (33%) of gaan dat (nogmaals) doen (38%).

Werkgevers kijken ook niet alleen naar de lagere inkomens maar ook naar de middeninkomens en passen de hoogte van de bonus daarop aan. Of een bedrijf een eenmalige uitkering verstrekt en hoe hoog de uitkering uitpakt verschilt per bedrijf en zijn financiële ruimte.

Loonsverhogingen
De vakbonden zijn tevreden met de eenmalige bonus, maar hebben liever structurele loonsverhogingen. Van der Velde snapt dat wel maar “de eenmalige bonus is gericht op de hoge inflatie en die is tijdelijk, dus het inflatieprobleem verdwijnt op den duur. Bij een loonsverhoging zitten werkgevers echter structureel vast en aan loonsverlagingen bij lagere inflatie doen we niet.”

Naast de eenmalige uitkering sluiten veel bedrijven in nieuwe cao’s ook hogere loonsverhogingen af dan de afgelopen jaren gebruikelijk. De gemiddelde contractloonstijging voor 2023 bedraagt volgens de AWVN inmiddels 6,2 procent.

Bron: AWVN, 12 december 2022

AWVN vindt eenmalige beloning beter dan structurele cao-loonsverhoging. FNV noemt dit ‘leugenachtig’.

Het advies om terughoudend te zijn met structurele loonsverhoging van AWVN, MKB Nederland en VNO-NCW gaat rechtstreeks in tegen de eis van vakbond FNV, die juist wil vastleggen dat werkgevers de inflatie structureel volledig compenseren. FNV-voorzitter Tuur Elzinga noemt het advies van de werkgevers op Twitter ‘een leugenachtig verhaal’.

Bron: NOS, 14 december 2022