CBS: werkloosheid in juni licht gestegen

0
116

Het aantal werklozen is vanaf maart met gemiddeld 2.000 per maand gestegen naar 313.000 in juni. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind juni 243.000 lopende WW-uitkeringen.

CBS: Veranderingen beroepsbevolking juni 2019

Meer betaald werk
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 12.000 per maand toegenomen. In juni waren er 9,0 miljoen werkenden.

Minder mensen zonder betaald werk
4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 5.000 per maand afgenomen.

UWV: minder WW-uitkeringen
Het aantal WW-uitkeringen daalt gestaag verder. Eind juni 2019 telde UWV 243.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 3,2% minder dan vorige maand. In vergelijking met eind juni 2018 daalde het met 15,7%. In de H1 2019 ontstonden er 172.000 nieuwe uitkeringen. Dat is iets meer dan in H1 2018 (+0,4 procent). In de twee voorgaande jaren daalde de instroom nog flink. Aan die daling lijkt nu een einde te zijn gekomen. In H1 2019 zijn er 192.000 uitkeringen beëindigd, vandaar dat het aantal lopende uitkeringen is gedaald.

Bron: CBS, 18 juli 2019