Principeakkoord CAO Kinderopvang 2020-2021

0
986

12 februari 2020

CAO-naam
CAO Kinderopvang

Download Principeakkoord CAO Kinderopvang 2020-2021
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1,5 jaar (18 maanden): 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021.

Loonmutaties
– 3,00% loonsverhoging per de eerste van de maand die volgt op de maand waarin de cao algemeen verbindend wordt verklaard.
– 3,00% eenmalige uitkering per 1 januari 2020
– 2,00% eindejaarsuitkering in december 2020
– € 12,00 loonsverhoging (overeenkomend met ongeveer 0,5% van het gemiddelde verdiende salaris in de sector) per 1 januari 2021

Arbeidsvoorwaarden
– Het vitaliteitsbudget van 0,4% vervalt en dit wordt kostenneutraal verwerkt in de bedragen van de salarisschalen.
– Medewerkers kunnen verlof opnemen voor de volgende doelen:
Extra ouderschapsverlof;
Zorgverlof of mantelzorg;
Wekelijks of tijdelijk minder werken in verband met ouder worden of voorkomen van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid;
Langdurig verlof (sabbatical).

Bron: BMK, 11 februari 2020