Onderhandelingsresultaat CAO Uitzendkrachten 2019-2021

0
1221


26 juli 2019

CAO-naam
CAO Uitzendkrachten

Download Onderhandelingsresultaat CAO Uitzendkrachten 2019-2021
> Onderhandelingsresultaat CAO Uitzendkrachten 2019-2021 (19-07-19)

Looptijd
De CAO loopt van 1 september 2019 t/m 31 mei 2021.

Arbeidsvoorwaarden
– Vanaf 1 september 2019 geldt de inlenersbeloning ook voor toeslagen die fysiek belastende omstandigheden (toeslagen voor werken in koude, warmte of bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen).
– Uitzendkrachten behouden hun rechten in het fase systeem als ze op verzoek van de uitzendonderneming binnen een concern naar een andere uitzendonderneming overgaan. Dit is ook van toepassing als de uitzendkracht bij opvolgend werkgeverschap overgaat naar een andere uitzendonderneming.
– Vanaf 30 december 2019 worden de CAO’s voor bij de ABU aangesloten werkgevers en de CAO voor de bij de NBBU aangesloten werkgevers geharmoniseerd en hebben beide CAO’s nagenoeg dezelfde inhoud.
– Vanaf 1 januari 2020 vallen payrollovereenkomsten niet meer onder de CAO voor uitzendkrachten. Voor reeds bestaande overeenkomsten is een overgangsregeling van toepassing.
– De vakantietoeslag wordt verhoogd van 8% naar 8,33%.
– In fase A / 1-2 komt een minimale contractduur van 4 weken
– Bij ziekte is de loondoorbetaling in het eerste jaar 90% en in het tweede jaar 80%.
– Alle uitzendkrachten krijgen 25 vakantiedagen per jaar. Vakantiewerkers hebben recht op 20 vakantiedagen op jaarbasis.
– Verduidelijking tekst betreffende het recht op doorbetaling van het loon op feestdagen
– Bijzonder verlof wordt aangepast.
– De regeling voor scholing en ontwikkeling wordt verbreed naar een regeling voor duurzame inzetbaarheid.

Bron: FNV, 19 juli 2019, zie ook ABU, 19 juli 2019