Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2019-2021

0
1731


9 juli 2019

CAO GGZ | CAO Geestelijke Gezondheidszorg
Download Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2019-2021:
> Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2019-2021 (08-07-19)

Looptijd
De Cao GGZ heeft een looptijd van 1 juni 2019 tot 1 december 2021.

Loonmutaties
– 3,00% loonsverhoging per 1 oktober 2019
– 3,00% loonsverhoging per 1 augustus 2020
– 2,10% loonsverhoging per 1 juni 2021

In november 2021 ontvangt de werknemer die op 1 november 2021 in dienst is een eenmalige uitkering van maximaal € 500 bruto. Werknemers met een deeltijd dienstverband ontvangen deze eenmalige uitkering naar rato van het dienstverband.

Arbeidsvoorwaarden
– In de nieuwe cao zijn goede afspraken gemaakt die de instroom van nieuwe medewerkers én het behoud van huidige medewerkers stimuleren. Zo gaan de leerling-salarissen omhoog en wordt het voor zij-instromers aantrekkelijker om te kiezen voor de geestelijke gezondheidszorg.
– Verder zijn in de cao afspraken gemaakt rondom inspraak voor medisch specialisten.

Bron: GGZ Nederland, 8 juli 2019