Eindbod CAO Sport 2016-2018

0
1229


24 december 2015

CAO-naam
CAO Sport

Download Eindbod CAO Sport 2016-2018
niet beschikbaar

Looptijd
De nieuwe CAO loopt van 1 januari 2016 t/m 31 december 2018

Loonmutaties
De werknemers in de sportbranche kunnen per jaar een structurele loonsverhoging van 1,65% tegemoetzien.

Arbeidsvoorwaarden
– In de nieuwe cao voor de sportsector worden de jeugdlonen afschaft. Jongeren in de branche zullen voortaan als volwassenen worden beloond.
– Er zijn ook afspraken gemaakt voor als mensen bij een reorganisatie worden ontslagen

Bron: NU, 18 december 2015