Betere start voor hbo’ers en wo’ers op arbeidsmarkt?

0
299

De arbeidsmarkt voor startende hbo’ers en wo’ers is verbeterd, maar is sterk afhankelijk van de gevolgde opleiding.

Dat blijkt uit het rapport Studie & Werk 2019 van SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van Elsevier Weekblad.

Sneller een baan
De arbeidsmarkt voor startende hbo’ers en wo’ers ziet er rooskleurig uit: startsalarissen stijgen, afgestudeerden vinden sneller een baan en krijgen weer iets vaker een vast contract dan afgestudeerden uit vorige studiejaren. Met name de situatie van afgestudeerden in de conjunctuurgevoelige alfa- en gamma-opleidingen is sterk verbeterd ten opzichte van enkele jaren geleden.

Zelfstandigen
Uit enkele hbo- en wo-opleidingen komen veel zelfstandigen voort. Het verschil in verdiensten in het eerste jaar na afstuderen tussen deze zelfstandigen is groot. Afgestudeerden mondzorgkunde (hbo), bedrijfskunde en agribusiness (hbo), tandheelkunde (wo) en geneeskunde (wo) hebben een hoog jaarinkomen. Zelfstandigen die de kunstacademie (hbo), muziek (hbo), kunst- en cultuurwetenschappen (wo) of mediastudies (wo) hebben gedaan hebben een betrekkelijk laag jaarinkomen.

Gemiddelde bruto jaarinkomsten uit werk van zelfstandigen in 2018, hbo-afgestudeerden, aandeel zelfstandigen 10 jaar na afstuderen tussen haakjes

Opleiding
De opleidingen die een harde klap hebben gekregen in de crisis zijn weer opgekrabbeld. Toch is de startpositie net als in de crisisjaren sterk afhankelijk van de gevolgde opleiding.

Hbo
Hbo-starters die verpleegkunde, optometrie en audiologie en de lerarenopleiding natuur- en scheikunde hebben gedaan komen het snelst aan een substantiële baan. Het hoogste startsalaris is voor hbo’ers die de opleidingen maritiem officier, verloskunde of fysiotherapie hebben afgerond.

Wo
De wo-opleidingen die het snelst tot een substantiële baan leiden zijn geneeskunde, accounting en diergeneeskunde. Afgestudeerden tandheelkunde, geneeskunde en econometrie verdienen één jaar na afstuderen het meest van alle wo-afgestudeerden.

Top vijf opleidingen met kortste en langste duur tot de eerste substantiële baan en hoogste en laagste startsalaris, hbo en wo

Het onderzoek gebruikt integrale gegevens over afgestudeerden aan hbo- en wo-opleidingen via de Microdata van het CBS.

Bron: SEO, augustus 2019