AVG Oké Flex, toolbox, advies en e-learning

0
228

AVG Oké Flex, toolbox, advies en e-learning

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en zijn vele regels stellen bedrijven en organisaties voor een uitdaging. In de eerste plaats omdat de regels vaak niet duidelijk zijn, en in de tweede plaats omdat bedrijven en organisaties moeten aantonen dat ze zich aan de regels houden, de zogenaamde verantwoordingsplicht.

In maart verzorgde AVG Oké Flex twee voorlichtingsbijeenkomsten voor belangstellenden over de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op de werkprocessen in de flexbranche. De presentaties werden gezamenlijk verzorgd door ARTRA, VKA, FlexKnowledge en Stichting AVG Garant.

Kennis toetsen
ARTRA biedt e-learning om kennis over de AVG te toetsen.

Ellen van Hierden, directeur van ARTRA, gaf tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten diverse voorbeelden van de privacyrichtlijnen, zoals:

 • De verscherping van de bescherming van persoonsgegevens geldt voor ‘natuurlijke personen’, daarmee worden individuele mensen bedoeld zoals jij en ik. Het gaat dus niet om rechtspersonen, bedrijven of organisaties.
 • Toestemming voor het gebruik van gegevens moet door de doelgroep zelf bewust worden aangevinkt. Dat heeft natuurlijk effect op het werkprocessen rondom de inschrijving van kandidaten voor jobs.
 • Hoe zit het persoonsgegevens en sociale netwerken? Facebook is recentelijk veel in het nieuws vanwege schending van de privacy. Facebook is een privé netwerk, persoonsgegevens die mensen met hun vrienden delen op Facebook, mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende personen worden gebruikt. Dit in tegenstelling tot het zakelijke netwerk LinkedIn, dat door gebruikers bewust wordt ingezet voor zakelijke doeleinden.
 • Bij de inschrijving van een kandidaat mag je vier weken het cv met gegevens bewaren. Wil je die gegevens langer bewaren, dan moet je toestemming aan de betrokkene vragen. De kopie van het paspoort mag ook maar vier weken worden bewaard bij het cv, zolang er nog geen arbeidsrelatie is.
 • En, hoewel video solliciteren steeds normaler wordt gevonden, mogen uitzendorganisaties, recruiters en opdrachtgevers dit niet verplicht stellen.

Om medewerkers in de uitzendbranche te helpen zich alle regelgeving eigen te maken, biedt ARTRA een speciale e-learning module. De e-learning duurt 30 tot 45 minuten en is af te sluiten met een toets.

Toolbox met praktische templates
VKA en FlexKnowledge bieden samen een toolbox met handige informatie en templates voor bureaus, desgewenst aangevuld met advies op maat of op locatie.

Wat zit erin?

  • Een Werkboek AVG voor de flexbranche, met praktische tips en tricks voor de invoering van de AVG
  • Het sjabloon register voor verwerkingsactiviteiten. In dit register legt u vast wat u verzamelt, met welk doel, welke grondslag daarvoor geldt en hoelang u de gegevens mag/moet bewaren. De meest voorkomende activiteiten zijn al in dit register vermeld;
  • Een model privacy statement voor op de website;
  • Een model privacy reglement voor uw medewerkers
  • Een model verwerkersovereenkomst;
  • Een sjabloon Functiebeschrijving FG/Privacy Officer;
  • De flyer ‘Bescherm je online privacy’;
  • Instructie voor het uitvoeren en rapporteren van een Privacy Impact Assessment (PIA);
  • De 10 gouden regels voor privacy by design;
  • Protocol datalekken en register voor incidentmeldingen

Het werkboek is in print, de overige documenten digitaal. Bij de toolbox is altijd een telefonisch consult inbegrepen.

Bestellen
U kunt de toolbox hier aanvragen

Stichting AVG Garant
De AVG kent een belangrijke status toe aan certificering. Certificering kan dienen als richtsnoer om de regels te implementeren én als bewijs dat de wet nageleefd wordt.

Vanuit die gedachte is de Stichting AVG Garant opgericht, een initiatief van Theo van Leeuwen, directeur van Bureau Cicero. Samen met Jeroen van Puijenbroek (adviseur van onder meer de Bovib) vormt hij het bestuur van deze stichting. Het doel is te komen tot normering en certificering voor de AVG. Lees het interview met de initiatiefnemers.