Geen boete voor toepassen lage sectorpremie

0
355

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een werkgever een bepleitbaar standpunt heeft ingenomen, bij het toepassen van het lage percentage voor de sectorpremie Agrarisch bedrijf.

Bekijk hier de uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Sectorpremie ‘Fruitzaak
De heffing van premies werknemersverzekering tegen werkloosheid is afhankelijk van het werkloosheidsrisico in de betreffende bedrijfs- of beroepssector. In deze zaak was de werkgever, een fruitzaak, ingedeeld in sector 1 (Agrarisch bedrijf). Omdat deze sector een hoger werkloosheidsrisico heeft dan andere sectoren gelden voor deze sector een hoog en een laag percentage.

Wat was de eis van de werknemer?
In de zaak die beoordeeld is door de rechtbank heeft de fruitzaak het lage sectorpremiepercentage voor de WW toegepast. Hierop heeft de inspecteur een naheffingsaanslag geëist waarbij hij het hoge sectorpremiepercentage heeft toegepast, met als onderbouwing dat de te werken uren niet schriftelijk maar mondeling waren vastgelegd en niet zijn nagekomen.

Geen laag percentage bij niet schriftelijke arbeidsovereenkomst
De Hoge Raad heeft eerder bepaald dat het lage sectorpremiepercentage niet van toepassing is als de te werken uren van de werknemer niet schriftelijk zijn vastgesteld in de arbeidsovereenkomst.

De rechtbank oordeelt: “Het was op het moment van de toepassing van de lage sectorpremie nog niet duidelijk in hoeverre de afspraken schriftelijk dienden te worden vastgelegd. De Hoge Raad heeft hier eerst op 20 juni 2014 duidelijkheid geschapen nadat Gerechtshof ’s-Hertogenbosch eerder een andersluidend oordeel had geveld.”

De rechtbank vernietigt daarom de boete.

Bron: Rechtspraak.nl, 17 maart 2015