Tijdelijke oplossing WWZ voor invalkrachten onderwijs

0
201

| Wet Werk en Zekerheid | WWZ |


Verkenner Jacques Tichelaar adviseert om de ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid buiten werking te stellen van januari tot maart. Dat moet het makkelijker maken om invalkrachten voor de klas te zetten in de griepgevoelige maanden.

De vakbonden en de PO-raad hebben ingestemd met de door Tichelaar voorgestelde aanpak. Het gaat om een tijdelijke oplossing voor het basisonderwijs. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om te werken aan een structureel vervangingsbeleid voor scholen, leerlingen én invallers.

Bron: PO-raad, 16 december 2016