Staken mag geen gevolgen hebben voor hoogte WW-uitkering

0
53

Werknemers die hebben gestaakt hebben een lager daglooon, en daardoor een lagere WW-uitkering. De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat dit een indirecte beperking oplevert van het stakingsrecht.

De zaak speelde bij een vangrailproducent, die het productieproces wilde verplaatsen. Werknemers hebben gestaakt om dit te voorkomen, maar de verhuizing werd toch doorgezet en de werknemers verloren hun baan.

Indirecte stakingsbeperking
Door de staking viel hun berekende dagloon lager uit, waardoor ze een lagere uitkering kregen. De CRvB vindt dat dit werknemers ervan kan weerhouden te staken, en hen zo indirect beperkt in hun stakingsrecht.

Nieuwe berekening
De rechtbank heeft daarom bepaald dat het UWV het dagloon opnieuw moet berekenen, volgens de nieuwe berekeningsmethode die op 1 september 2017 ingaat.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 5 april 2017