Hotelketen krijgt € 303.000 boete overtreden minimumloon

0
257

| Minimumloon |


Voor het overtreden van de Wet minimumloon heeft een hotelketen van de Inspectie SZW een boete gekregen van € 303.000,-.

De boete wordt opgelegd, omdat de hotelketen de door dertig werknemers gewerkte uren niet inzichtelijk kon maken, waardoor niet kon worden vastgesteld of zij voldoende loon ontvingen. De Inspectie SZW doet nog onderzoek naar mogelijke overtreding van de Arbeidstijdenwet.

Het onderzoek naar deze schijnconstructie werd eind 2013 gestart. Aanleiding waren klachten van werknemers over onderbetaling en intimidatie van het bedrijf. Vier hotelvestigingen en het hoofdkantoor werden toen bezocht door de Inspectie SZW. Een arbeidintensief en complex onderzoek werd gestart met als resultaat de boete van € 303.000,- die het bedrijf nu heeft gekregen.

Normtijd schoonmaken kamer
De werknemers zouden volgens hun arbeidsovereenkomst per uur worden betaald. Het aantal gewerkte uren werd echter omgerekend aan de hand van het aantal schoongemaakte kamers. De normtijd voor het schoonmaken van een kamer werd door de hotelketen bepaald op 10 minuten voor een kamer waar de gast nog een avond verbleef en 15 minuten voor een kamer van een vertrekkende gast.

Als de werknemer de normtijd overschreed, dus bijvoorbeeld zes ‘blijvende’ kamers niet in één uur kon schoonmaken maar daar anderhalve uur voor nodig had, kreeg hij toch maar voor één uur betaald. De Inspectie SZW constateerde verder dat wachttijden niet werden uitbetaald, net als briefings of de tijd die het kost om de linnenkar te vullen. Het onderzoek bracht verder aan het licht dat werknemers werden overgehaald om een onjuist (lager) aantal uur te boeken.

Bron: SZW, 11 maart 2015