Gemoderniseerde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

0
6

Gemoderniseerde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten: extra bescherming veiligheid en privacy.

Het kabinet heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Hennis van Defensie besloten om de gemoderniseerde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de Tweede Kamer in te dienen.

De wet beschrijft uitgebreid de taken van de diensten en welke bijzondere bevoegdheden ze kunnen inzetten zodat voor iedereen duidelijk is wat de AIVD en MIVD mogen doen. De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD) krijgen met deze wet de bevoegdheid om ook kabelgebonden telecommunicatie te onderzoeken. Daarnaast zijn in deze wet stevige waarborgen om zeker te stellen dat de inzet van bevoegdheden te allen tijde rechtmatig plaatsvindt, waaronder onafhankelijke toetsing vooraf.

Bron: Rijksoverheid, 28 oktober 2016