Bijval in Europa voor gelijk-loon

0
150

| Detacheringsrichtlijn | Richtlijn 96/71/EG |


In Europa moeten werknemers hetzelfde loon voor hetzelfde werk krijgen. De Belgische Eurocommissaris Thyssen (arbeidsmobiliteit) trekt samen op met minister Asscher (SZ) om dit principe te garanderen.

Op basis van de huidige Detacheringsrichtlijn kunnen bedrijven uit Oost-Europa nu met goedkopere werknemers concurreren. Bedrijven in Nederland maken daar ook gebruik van.

Zes medestanders
In juni hebben zes EU-landen zich al geschaard achter het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplaats’. Thyssen zal dit verwerken in voorstellen voor duidelijker en rechtvaardiger verkeer van werknemers. In de tweede helft van 2016, als Nederland EU-voorzitter is, kan Asscher er dan zijn gewicht achter zetten.

Verzet in Oost-Europa
De verwachting is dat Oost-Europese lidstaten zich ertegen zullen verzetten, net als tegen de Handhavingsrichtlijn. Die richtlijn moet misbruik bij het detacheren van werknemers voorkomen, maar lost het gelijk-loon-principe niet op.

Bron: FD, 24 november 2015