ABU ziet in regeerakkoord kansen voor invulling maatschappelijke rol

0
177

In het nieuwe regeerakkoord ziet uitzendkoepel ABU kansen voor invulling van de eigen maatschappelijke rol

Op weg naar perspectief in een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat is voor ABU-directeur JurriĆ«n Koops de rode draad in het coalitieakkoord dat vandaag verscheen. Koops: ā€œDit akkoord biedt kansen om onze maatschappelijke rol verder in te vullen. We zien mooie ambities zoals meer kansengelijkheid, het tegengaan van discriminatie, het verbeteren van de bestaanszekerheid en de aanpak van armoede en schulden. Ook maakt het kabinet geld vrij om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren, zodat meer mensen sneller aan het werk kunnen. Heel erg nodig, gezien de mismatch op de arbeidsmarkt. Bij dit alles kunnen onze leden een belangrijke rol spelen. Jammer dat het nieuwe kabinet niets zegt over de belangrijke functie van PPS (publiek-private samenwerking) hierbij.ā€

De ABU is blij dat het kabinet van plan is om voor de regulering van uitzendwerk aan te sluiten bij het SER-advies. Daarin heeft de ABU al de eerste stappen gezet in de onlangs afgesloten CAO voor Uitzendkrachten. Over het hoe en wat lezen we nog niet veel, verklaart de ABU. ā€œDat komt ongetwijfeld in een later stadium,” zegt JurriĆ«n Koops. “De ABU staat klaar om het nieuwe kabinet te helpen bij de uitwerking van de plannen en geeft graag gehoor aan de oproep om te werken aan een breed maatschappelijk draagvlak.ā€

Bron: ABU, persbericht 15 december 2021

Zie ook
NBBU reageert positief op regeerakkoord; wil graag kennis en ervaring delen
Onderhandelingsresultaat ABU CAO voor Uitzendkrachten (17-11-2021 – 2-1-2023)