Uitzendbranche kan door personeelsgebrek hoge omzet mislopen

0
395

Uitzendbranche kan door personeelsgebrek honderden miljoenen euro’s omzet mislopen

Tot die conclusie komt ABN AMRO in de vrijdag gepubliceerde sectorprognose:

• Werkgelegenheid zakelijke dienstverlening groeit vooral dankzij uitzendbureaus
• Organisatieadviesbureaus groeien sterk; groeipotentieel beveiligingssector beperkt
• Mismatch vraag en aanbod staat verdere groei van sector in de weg

Personeelstekort uitzendbranche belemmering voor groei
De zakelijke dienstverlening lift mee op de groei van de Nederlandse economie. In de afgelopen jaren was dit een van de sterkst groeiende sectoren van de economie en ook de vooruitzichten in de komende jaren zijn positief. Vooral uitzendbureaus zitten in de lift. Zo verwacht ABN AMRO in 2018 een omzetstijging van 6 procent en in 2019 van 4,5 procent. Tegelijkertijd kampt deze sector met een enorm personeelstekort. Het werven van arbeidskrachten wordt steeds lastiger en dat zet de marges onder druk. Dit is volgens ABN AMRO een serieuze belemmering voor groei: niet alleen voor uitzendbureaus, maar óók voor de sectoren die zij van personeel voorzien. Mede door het tekort aan arbeidskrachten kan het mislopen van omzet in de uitzendsector in 2018 oplopen tot honderden miljoenen euro’s.

Groeipotentie verschilt per sector
De vooruitzichten op groei verschillen per sector. Zo groeien organisatieadviesbureaus in 2018 met 6 procent en in 2019 met 4,5 procent en profiteren zij van de toegenomen bedrijvigheid en verbeterde winstgevendheid. Ook verandert de omgeving van bedrijven sterk door digitalisering, wat de vraag naar adviesdiensten stimuleert. Daarentegen was de omzetgroei in de beveiligingsbranche over de afgelopen jaren tamelijk zwak. Hoewel 2017 met 4,6 procent omzetgroei een goed jaar was, ligt dat maar 11 procent hoger dan in 2010, terwijl de zakelijke dienstverlening als geheel in deze periode 29 procent omzetgroei noteerde. Volgens ABN AMRO heeft de beveiligingssector een beperkt groeipotentieel, ook doordat de hoeveelheid winkel- en kantooroppervlak daalt. Verder zijn op locatie minder beveiligers nodig, doordat nieuwe technologie bewaking op afstand mogelijk maakt. ABN AMRO verwacht dat de beveiligingsbranche een bescheiden omzetgroei laat zien van 2,5 procent in 2018 en 1,5 procent in 2019.

Personeelstekort zet rem op groei zakelijke dienstverlening
Hoewel de seinen voor de zakelijke dienstverlening op groen staan, heeft dit succes ook een keerzijde. “De zakelijke dienstverlening profiteert in de komende jaren van de economische groei. Er is veel vraag naar de diensten die de sector, als smeerolie van de economie, biedt en we zien dit ook terug in de verwachte groei van de meeste branches”, zegt Kasper Buiting, Sector Econoom Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO. “Tegelijkertijd wordt de sector geconfronteerd met een enorm personeelstekort. Zo vraagt de technologische ontwikkeling om andere profielen en is omscholing vereist om de databases van uitzenders aan te laten sluiten op de vraag. Bedrijven die er niet in slagen vacatures te vervullen, worden in hun groei belemmerd. De vraag die zich nu opdringt, is: hoe lossen we de mismatch op? Door binnen een vakgebied gericht op zoek te gaan naar de kwaliteiten die óók kunnen worden ingezet in andere disciplines. Zo kunnen uitzenders anticiperen op de benodigde, toekomstige kennis en competenties en geschikte werkzoekenden vanuit andere disciplines koppelen aan de juiste werkgevers.”

Bron: ABN AMRO, 20 april 2018