150 jongeren een baan via Kick Start Your Career

0
124

De coronacrisis heeft veel jongeren werkloos gemaakt. In Zuid-Holland sloegen daarom meerdere partijen, waaronder ManpowerGroup, de handen ineen.
ManpowerGroup
Het doel is dit jaar 150 startende jongeren duurzaam aan het werk helpen.

Kick Start Your Career
Kick Start Your Career is binnen de Taskforce Human Capital ontwikkeld. Via een aanbesteding is Talent Solutions van ManpowerGroup geselecteerd om het project uit te voeren. De provincie heeft hiervoor 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. Meer info via www.kickstartyourcareer.nl.

Bedrijvigheid zat, in de provincie Zuid-Holland. De havens, de maakindustrie, de IT-sector; hier wordt bijna een kwart van het bruto binnenlands product verdiend. Dat is één kant van de medaille. De andere: een zeer diverse bevolking, en een relatief laag opleidingsniveau met hoge jeugdwerkloosheid. Jeffrey van Meerkerk is directeur strategische relaties en sustainability bij ManpowerGroup en voorzitter van de Task Force Human Capital. “Het doel van de taskforce is de werkgelegenheid in de provincie te vergroten en de komende tien jaar 120.000 extra banen te creëren. Zo willen we onze regio – en daarmee heel Nederland – economisch versterken. We doen dit samen: naast de provincie doen ook gemeenten, opleiders en werkgevers mee.”

Fit for the job
Via de website kickstartyourcareer.nl kunnen jongeren en bedrijven zich aanmelden. In aanmerking komen uitsluitend jongeren die op of na 1 maart 2020 minimaal een mbo-3-diploma en maximaal een hbo-diploma haalden en maximaal één jaar werkervaring hebben. Meerkerk: “Samen met de deelnemende bedrijven bekijken we welke vacatures geschikt zijn en onderwerpen we de kandidaten aan een brede screening, waarbij ook soft skills worden meegenomen. We bekijken: Waar sta jij nu? Hoe kunnen we je breder inzetbaar maken? Na selectie en matching bepalen we samen met de werkgever of er nog extra bijscholing nodig is. Kandidaten kunnen de benodigde skills ontwikkelen via het online aanbod van ManpowerGroup en/of via de mbo- en hbo-colleges waar wij mee samenwerken in dit project. Alle jongeren krijgen een arbeidscontract voor een jaar.”

Duurzaam
Meerkerk: “Duurzaamheid staat centraal. Naast de selectie op kansrijke sectoren, vragen wij werkgevers ook om deze jongeren bovenformatief aan te nemen, want we willen verdringing voorkomen. Tijdens dat jaar volgen wij de ontwikkeling van deze jongeren bovendien nauwgezet. Via ons online platform monitoren we waar ze nu staan, waar over zes maanden enzovoort. Deze skillstrack helpt om hen breder inzetbaar te maken voor de toekomst. Ik zie dat als een mooie bijvangst van dit project. Het meten van ontwikkelingen zorgt er ook voor dat wij bij succes snel kunnen opschalen, en afschalen als iets minder goed werkt.”

Nieuwe lichting
“Kick Start Your Career draait nu volop en werpt zijn eerste vruchten af. Dat is belangrijk, want over een paar maanden studeert alweer een nieuwe lichting jongeren af in coronatijd. Dat is voor alle partijen de motivatie: voorkomen dat er een verloren generatie ontstaat en tegelijkertijd de werkgelegenheid en de economie in Zuid-Holland versterken.”

Bron: ABU.nl, 15 april 2021 en ManpowerGroup