Heb ik een Functionaris Gegevensbescherming nodig?

0
824

Heb ik wel écht een Functionaris voor Gegevensbescherming nodig?

Dit is de tweede van negen korte artikelen over de nieuwe privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de komende artikelen behandelen we de belangrijkste thema’s uit de AVG.
Inrichting privacyorganisatie
Een belangrijke rol binnen de AVG is weggelegd voor de privacy officer of ‘Functionaris voor Gegevensbescherming’ (FG). Maar wat moet deze eigenlijk doen en wanneer is deze verplicht? En met het aanstellen van een FG bent u er niet, want wie is er bestuurlijk eindverantwoordelijk voor privacy? En wat is de rol van stafmanagers (bijvoorbeeld op het gebied van HR, ICT en inkoop) en van de lijnmanagers? Het is belangrijk om vast te stellen welke plaats een FG inneemt binnen de structuur en het beleid van uw organisatie en wat de logische taken, rollen en verantwoordelijkheden zijn voor medewerkers en managers.

Dit klinkt alsof de AVG alleen zou gelden voor grotere bedrijven. Maar dat is niet zo. Hij geldt voor iedereen op dezelfde manier. Dat maakt de invoering voor kleinere en middelgrote ondernemingen extra lastig.*

In een aantal situaties verplicht de AVG dat u een FG aanstelt. Maar, ook als dit wettelijk niet verplicht is, kan het heel verstandig zijn iemand aan te wijzen die verantwoordelijkheid draagt voor het naleven van de privacyregels. Het is ook mogelijk om een externe privacy officer of FG te hebben. Die rol kunnen wij ook voor u vervullen. Kijk maar wat passend is voor uw organisatie.

Het is belangrijk om te beoordelen of er binnen uw organisatie een dergelijke functionaris moet worden aangesteld. Voor uitleners zal al snel sprake zijn van verwerking van bijzondere persoonsgegevens op grote schaal. Wat precies bedoeld wordt met ‘grootschalig’ vertelt de AVG niet. Het is ook lastig om hier een getalscriterium aan te hangen. Er is dus een groot grijs gebied waarin u zelf moet bepalen of u een FG aanstelt. Meer over de afweging die u als organisatie moet maken, vindt u in het blog ‘Licht in de duisternis: wel of geen Functionaris voor Gegevensbescherming?’ Het wordt langzamerhand wel steeds duidelijker, dat als er twijfel is of u wel of geen privacy officer aan moet stellen, u goed moet kunnen motiveren waarom u het níet doet. Een soort omgekeerde bewijslast dus…

Als u niet verplicht bent er een aan te stellen kan het nog steeds verstandig zijn om een functionaris aan te wijzen. Dit zal dan vaak gepaard gaan met het vaststellen van de rollen en verantwoordelijkheden van de bij privacy betrokken functionarissen zoals de security officer, juridische zaken, ICT en dergelijke. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het zogenaamde RACI-model. Dit is een matrix die wordt gehanteerd om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen weer te geven. In de matrix staan dan op de horizontale as de namen van de personen of de functionele rollen, en op de verticale as de op te leveren resultaten, betrokken processen of activiteiten. Zo is voor iedereen duidelijk hoe de verantwoordelijkheden rondom privacy zijn belegd.

In het volgende artikel wordt ingegaan op de verwerkingen en grondslagen daarvoor in de wet. Heeft u in beeld in welke systemen, welke gegevens zitten? En: mag u deze gegevens eigenlijk wel hebben…?

Marcel Reijmers, directeur FlexKnowledge

* FlexKnowledge en Verdonck Klooster & Associates helpen ondernemers om te voldoen aan de vereisten van de AVG.

Bent u al AVGoké Flex?
Op 15 en 20 maart 2018 organiseren FlexKnowledge, Verdonck Klooster & Associates, ARTRA en Cicero een tweetal seminars om u in een middag goed op weg te helpen. Meer informatie en de mogelijkheid voor inschrijving is te vinden op de website van ARTRA.

Vorig artikelWijziging AVV CAO Goud en Zilver 2018-2019
Volgend artikelWijziging AVV CAO Isolatiebedrijf 2018-2019
Marcel Reijmers is eigenaar van FlexKnowledge. FlexKnowledge adviseert en begeleidt uit- en inleners bij vraagstukken rondom o.a. wet- en regelgeving in de flexbranche, kostprijzen, sectorindeling, inlenerbeloning, CAO's, arbeidsovereenkomsten, Algemene Voorwaarden en arbo- en verzuimbeleid. Hij wordt regelmatig ingeschakeld door gerenommeerde advocatenkantoren vanwege zijn diepgaande kennis van de branche en de raakvlakken tussen uitzenden en regulier arbeidsrecht. Ook doet hij bij overnames onderdelen van het due diligence onderzoek. Daarnaast is Reijmers eindredacteur van CAOWijzer en FlexWijzer van FlexNieuws waarvoor hij ook columns schrijft. Voor ARTRA Arbeidsmarktopleidingen ontwikkelt en verzorgt hij trainingen en van keesz.com is hij een van de initiatiefnemers en adviseur. Kernkwaliteit: vertalen van alle ingewikkelde wet- en regelgeving in deze branche naar bruikbare praktijk. Van 2008 tot 2013 heeft hij HelloFlex People ontwikkeld van concept tot een organisatie met 150 aangesloten intermediairs. In die rol heeft hij ook diverse intermediairs geadviseerd en begeleid bij het starten van hun bedrijf. Eerder in zijn loopbaan heeft Reijmers 13 jaar bij de Luba Groep gewerkt, waarvan de laatste 7 jaar als manager Organisatie & Kwaliteit. Onderdeel van die functie was het ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van de CAO en wet- en regelgeving. Als projectmanager namens Luba is hij verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en daaropvolgende implementatie van FlexService software. Samen met UWV Leiden heeft hij in 1999 aan de wieg gestaan van de huidige manier van verzuimbegeleiding in de uitzendbranche. Ook heeft hij geparticipeerd in diverse projecten bij de ABU en STAF over arbo- en verzuimbeleid en was hij lid van verschillende commissies.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here