"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Detacheringsbranche kampt voor het eerst sinds jaren met omzetkrimp

De omzet van Nederlandse detacheerders daalde in het eerste kwartaal van 2024 met -2,7 % ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023. Er worden minder gedetacheerden gevraagd en de opdrachten zijn korter.

Na ongekende groei ziet de detacheringsbranche ziet voor het eerst sinds drie jaar de omzet dalen. Toch sorteren detacheerders voor op betere tijden die zij verwachten door blijvende schaarste aan professionals. Dat blijkt uit de nieuwste Marktmonitor van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN).

Fred Boevé, bestuurslid van de VvDN, zegt over de omslag op de detacheringsmarkt: “Het was te verwachten dat de krimp eraan zat te komen en deze komt dan ook niet als een verrassing. Detacheerders zijn over het algemeen wat meer laat-cyclisch dan uitzenders én bleken de afgelopen jaren beter in staat om op een krappe arbeidsmarkt hun toegevoegde waarde naar zowel de opdrachtgever als de kandidaat te bewijzen. We zien wereldwijde geopolitieke spanningen en dat zorgt ervoor dat organisaties een pas op de plaats maken. Het feit dat wij ook in Nederland nog steeds geen kabinet hebben en dus ook niet duidelijk is wat de gevolgen zijn van eventuele kabinetsmaatregelen helpt ook niet echt.”

Boevé ziet dat de detacheringsbranche te kampen heeft met een complexe mix van afgekoelde economie, brede onzekerheid en dus afnemende drukte op de arbeidsmarkt gecombineerd met blijvende krapte. Daardoor is volgens hem de toegevoegde waarde van de detacheringsbranche waarschijnlijk in de luwte beland.

Kortere opdrachten, meer leegloop

Boevé: “Het gevolg is dat opdrachten nu aanzienlijk korter zijn. Waar normaal een opdracht zes maanden of langer duurde, is nu drie tot 6 maanden gebruikelijk en moeten wij als detacheerders extra werk verzetten om de omzet enigszins op peil te houden. Hierdoor neemt de tijd tussen opdrachten in toe en zorgt daardoor voor een stijging van de leegloop. Door tariefsverhogingen kunnen we de omzetdaling deels tegengaan.”

Meer vast

Terwijl het aantal medewerkers in loondienst bij detacheerders daalt (-4% t.o.v. jaar eerder), stijgt het aantal medewerkers in vast dienstverband naar 68,7%. Dat betekent een stijging van meer dan 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. Een verklaring hiervoor is dat extra personeel in vaste dienst wordt aangenomen omdat verwacht wordt dat de tekorten op de arbeidsmarkt zullen blijven bestaan.

De stijging in leegloop (gedetacheerden zonder opdracht) van 26% in het eerste kwartaal van 2024 in vergelijk met twaalf maanden eerder wordt volgens de VvDN bewust geaccepteerd door detacheerders in afwachting van een aantrekkende markt.

Volgens Boevé sorteren detacheerders voor op betere tijden. De verwachting bij de leden is dat namelijk de schaarste naar voldoende gekwalificeerd (senior) personeel alleen maar toeneemt. “De juiste balans vinden is voor onze leden de uitdaging. Hoeveel leegloop accepteer je? Hoeveel medewerkers wil je in vaste dienst? Dit omdat je zeker weet dat er weer een moment komt dat de vraag toeneemt en dat de zoektocht naar het juiste talent weer volop losbarst.”

Ook opdrachtgevers houden daar volgens Boevé rekening mee. “Zij treffen maatregelen door meer van ons personeel ‘over te nemen’ en zelf in dienst te nemen. Met name bij de overheid heeft dat de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen. De salarissen van ambtenaren zijn fors gestegen de afgelopen jaren en de overheid als werkgever wordt toch als heel stabiel ervaren.”


Opvallende uitkomsten van de VvDN Marktmonitor over Q1 2024:

  • Omzetdaling (per werkbare dag) van -2,7% ten opzichte van een jaar eerder
  • Gedetacheerden zonder opdracht (‘leegloop’) gestegen met 26%
  • Tariefstijging zet ook in het eerste kwartaal van 2024 door (+5,3%)
  • Bijna 69% van de medewerkers heeft een vast contract
  • Nagenoeg alle vakgebieden krimpen
  • Toekomstverwachting: aanhoudende tekorten op de arbeidsmarkt

ICT en engineering hebben het zwaar

Het afgelopen kwartaal laat nagenoeg in elk vakgebied een omzetdaling zien. Alleen secretarieel en sociaal domein laten ten opzichte van vorig jaar een plus zien. Engineering (met 34% van de omzet in de VvDN Marktmonitor veruit het grootste segment) is van oudsher enorm gevoelig voor de economische conjunctuur.

Tegelijk groeit in de totale arbeidsmarkt de werkgelegenheid voor hoger opgeleide technici al een jaar of zeven. Een half jaar geleden was de omzetgroei in dit segment nog een stevige +8,1%, nu is er een omzetkrimp van -6,5%.

Het segment voor ICT’ers koelt ook sterk af. Waar de omzetgroei in dit segment een jaar geleden nog +10,6% was, is er nu sprake van een omzetkrimp van -6,5%. Oorzaken hier zijn de economische onzekerheid, met minder opgestarte projecten, kleinere projecten, pauzering en/of uitstel van projecten. Met alle aandacht voor

de versnellende digitale transformatie, generative AI, cyber security, data science en verplaatsingen naar de cloud, is het onwaarschijnlijk dat er structureel minder ICT’ers nodig zullen zijn of dat deze markt-luwte lang zal blijven bestaan.

Van groei naar krimp detachering

In het voorgaande kwartaal (Q4 2023) was er nog sprake van een omzetgroei van 3,5% van de detacheringsbranche. De omzetontwikkeling vlakte al af gedurende het jaar 2023. In 2022 beleefde de detacheringsbranche een topjaar met een gemiddelde omzetgroei van maar liefst 18%.

Opvallend is wel dat Brunel, een van de grootste detacheringsorganisaties in Nederland, in ons land in het eerste kwartaal van 2024 wel een omzetgroei wist te behalen (+6%). Maar ook Brunel Nederland ziet de omzetgroei afvlakken.

Lees ook: CBS: omzetgroei flexbranche, maar die groei vlakt wel af

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *