"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CBS: cao-loonstijging in eerste kwartaal 6,8 procent

In het eerste kwartaal van 2024 stegen de cao-lonen met 6,8 procent ten opzichte van een jaar eerder, iets minder dan de stijging in het laatste kwartaal van 2023. Dit meldt het CBS.

In het eerste kwartaal van 2024 waren de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) 6,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is iets minder dan de ontwikkeling van het laatste kwartaal in 2023, dat met 6,9 procent de grootste cao-loonstijging in ruim veertig jaar tijd kende. In 2022 en 2023 was de toename van de lonen elk kwartaal hoger dan die van het voorafgaande kwartaal. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Bron: CBS

 

In de sector gesubsidieerde instellingen (met name in de zorg) zijn de lonen in het eerste kwartaal van 2024 het hardst gestegen; 7,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de sector overheid en bij particuliere bedrijven namen de lonen toe met respectievelijk 6,9 en 6,6 procent. In de eerste drie kwartalen van 2023 was de loonstijging in de sector gesubsidieerde instellingen nog het laagst.

Bron: CBS

Contractuele loonkosten iets meer toegenomen dan cao-lonen

De contractuele loonkosten – de cao-lonen plus werkgeverspremies (pensioen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en zorgverzekering) – stegen in het eerste kwartaal van 2024 met 6,9 procent. Dit is net iets meer dan de ontwikkeling van de cao-lonen. Dit komt voornamelijk doordat in 2024 de werkgeverspremie voor arbeidsongeschiktheid (AOF) is gestegen, terwijl de premie voor ziektekosten lager geworden is.

Bron: CBS

Reële loonstijging 4,3 procent

De reële cao-loonontwikkeling, waarbij het cao-loon wordt gecorrigeerd voor inflatie, lag het afgelopen kwartaal op 4,3 procent. Bij het bepalen van de reële loonstijging is net zoals in het vorige nieuwsbericht gebruikgemaakt van de ontwikkeling van de consumentenprijzen die zijn berekend met de daadwerkelijk betaalde energieprijzen.

Bron: CBS

 

De voorlopige cijfers over het eerste kwartaal van 2024 zijn gebaseerd op 97 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Drie kwart van de werknemers valt onder een cao.

Het oorspronkelijke bericht is hier te vinden.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *