"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Cao-loonafspraken in november gedaald

In november 2023 kwamen nieuwe cao-loonafspraken uit op gemiddeld 7,1 procent. Dat is in lijn met de dalende trend die na de zomer is ingezet. De loonafspraken zijn nog steeds wel veel hoger dan in de afgelopen veertig jaar.

Over het hele jaar 2023 was de gemiddelde loonafspraak 7,4 procent. Ook dat cijfer ligt hoger dan het gemiddelde van de afgelopen veertig jaar. Sinds de zomer is er wel een dalende trend gaande in de cao-loonafspraken, meldt de werkgeversorganisatie AWVN. Dit komt volgens hen mede door de gedaalde inflatie en de verslechterde economische omstandigheden. Het aantal aangekondigde reorganisaties maakt duidelijk dat de loonruimte bij bedrijven kleiner wordt. De AWVN noemt het niveau van de loonafspraken van de afgelopen maanden ‘historisch hoog’. De AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers.

De hoogte van de loonafspraken wordt de komende tijd bepaald door laagconjunctuur, dalende industriële productie en meer faillissementen. Ook de lagere inflatie en krapte op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol. Het onderliggende patroon in de onderhandelingen volgt een normaal patroon, meldt de AWVN. Na gunstige economische berichten volgen, met een vertraging van een jaar of meer, stijgende loonafspraken. Na slechte economische berichten volgen, eveneens vertraagd, lagere afspraken. 

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.