"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU doet aanbevelingen voor een nieuw regeerakkoord

In aanloop van de formatie doet de ABU samen met enkele andere partijen aanbevelingen aan het nieuwe kabinet over de arbeidsmarkt.

De aanbevelingen worden gedaan in samenwerking met Cedris, OVAL, NRTO en Verbond van Verzekeraars onder de naam ‘Het Platform Toekomst van Arbeid’ (PTA). In het rapport pleiten zij dat een goed functionerende arbeidsmarkt cruciaal is voor het oplossen van maatschappelijke transities, zoals wonen, energie en klimaatverandering. Desondanks zijn zij van mening dat de arbeidsmarkt in de formatiegesprekken weinig aandacht krijgt.

Met deze aanbevelingen hoopt het platform daar verandering in te brengen. Zij hopen dat het nieuwe kabinet de veranderingen op de arbeidsmarkt van het vorige kabinet doorzet. In het rapport doen zij vijf aanbevelingen:

1. Investeer in het opleiden van mensen

Volgens de het platform ontbreekt het aan eenduidig beleid voor een leven lang ontwikkelen. De partijen willen dat mensen hun hele werkzame leven fit blijven voor de arbeidsmarkt. Daar zijn scholinginvesteringen voor nodig. Maar het vorige kabinet heeft onder andere de fiscale scholingsaftrek en het STAP-budget afgeschaft, waardoor dit doel onder druk komt te staan. De partijen stellen: “Een laagdrempelige financiële stimulans om een opleiding te volgen voor mensen werkt. Om een leven lang ontwikkelen echt structureel vorm te geven is echter meer nodig.” Zij pleiten voor een ‘individuele ontwikkel rekening’, waarop de overheid een bijdrage stort. Andere partijen, zoals sociale partners, worden aangemoedigd om hetzelfde te doen. Volwassenen – werkend en niet werkend – kunnen dit bedrag inzetten voor scholing.

2. Hervorming van arbeidscontracten

Volgens de PTA moet een nieuwe regering de arbeidsmarkt hervormen om het meer begrijpelijk, efficiënt en handhaafbaar te maken. Daarmee doelen zij hoofdzakelijk op het onduidelijke onderscheid tussen werknemers, uitzendkrachten en zelfstandig ondernemers. Ook hopen zij dat het volgende kabinet de indirecte kostenverschillen tussen de verschillende categorieën werkenden (vast, tijdelijk, uitzendkracht, zelfstandig ondernemer) zal verkleinen. De PTA hoopt dat de nieuwe regering de MLT-adviezen van der SER overneemt.

3. Solidaire en activerende inkomensbescherming

Het platform wil fors investeren in hulp voor mensen die gebruik moeten maken van inkomensverzekeringen. Tegelijkertijd stellen zij hogere eisen aan de inspanningen die mensen moeten leveren. Het platform stelt voor dat inkomens passend worden beschermd voor alle werkenden. Dit zou moeten bijdragen aan hun doel om alle werkenden passend te verzekeren tegen inkomensverlies.

De PTA stelt dat alle vormen van inkomensbescherming ervoor moeten zorgen dat mensen zo kort mogelijk in de sociale zekerheid blijven. Daarmee hopen zij dat zowel de premie als de uitkering zodanig wordt bepaald dat werkgevers, werknemers en zelfstandigen worden beloond voor gedrag dat duurzame arbeidsdeelname bevordert.

Daarmee stellen zij voor dat verzekerden, in ruil voor een inkomen in geval van werkloosheid of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, gedurende enkele dagen per week activiteiten ondernemen, gericht op het vinden van nieuw werk. Hierbij zouden mensen ook gebruik kunnen maken van de eerder genoemde individuele ontwikkel rekening. Zij noemen dit het ‘springplankprincipe in de sociale zekerheid’: als mensen gebruik maken van hun ontwikkelbudget hebben zij recht op een hogere uitkering gedurende 3 maanden (90% van het laatstverdiende loon). Mensen die dit niet doen, krijgen de laagste WW-uitkering (70% van het laatstverdiende loon).

4. Basisbanen als basis van de arbeidsmarkt

De PTA wil de arbeidsmarkt voor mensen met een laag inkomen of een afstand tot de arbeidsmarkt toegankelijker maken. Zij zijn van mening dat werken belangrijker is dan het ontvangen van een uitkering. In de huidige arbeidsmarktkrapte wordt te weinig gedacht over het gebruik van basisbanen, stelt het platform. De PTA adviseert om hier meer op in te zetten, zodat mensen die nu afhankelijk zijn van inkomensondersteuning voor 28 uur aan de slag gaan met een basisbaan.

5. Een werkhuis voor werkenden en werkzoekenden

Het platform stelt voor om een werkhuis in te richten, waar werkenden en werkzoekenden terecht kunnen voor advies over werk, opleiding en inzetbaarheid. Ook zouden mkb-werkgevers er terecht kunnen met hun vragen. Daarmee hoopt de PTA de informatievoorziening rond werk voor elke Nederlander toegankelijker te maken.

Het hele rapport is hier te vinden.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.