"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Prinsjesdag 2023: werknemers gaan erop vooruit, ondernemer verliest meer aftrekposten

Welke maatregelen uit de Miljoenennota en het Belastingplan zijn van belang voor de flexmarkt? Een overzicht van het nieuws tijdens Prinsjesdag 2023.

et kabinet verlaagt na de zelfstandigenaftrek nu ook de mkb-winstvrijstelling. Dankzij koopkrachtmaatregelen gaan zzp’ers met een laag- tot middeninkomen er voorlopig toch op vooruit. Zelfstandig ondernemers met een belastbaar inkomen van meer dan circa 90.000 euro moeten volgend jaar juist meer belasting betalen.

Een deel van de ondernemers verliest dus aan koopkracht (zie deze infographic), terwijl vrijwel alle werknemers (zie dit overzicht) erop vooruitgaan. Dat blijkt uit het Belastingplan 2024.

De verlaging van aftrekposten is deel van het plan om fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. Ondertussen raken de maatregelen ook ondernemers die niet concurreren met werknemers op de arbeidsmarkt. Denk aan zzp’ers die producten verkopen of ondernemers die diensten leveren aan particulieren.

Geen nieuwe maatregelen

In de kabinetsbegroting staan verder weinig nieuwe arbeidsmarktmaatregelen. Dat is niet verrassend, want het kabinet is voor de zomer gevallen en mag geen grote beslissingen nemen. Desondanks komt ook dit demissionaire kabinet traditiegetrouw met een miljoenennota en het Belastingplan op de derde dinsdag van september.

De meeste arbeidsmarktplannen waren al bekend, zoals de certificeringsplicht voor uitzenders, afschaffing van nulurencontracten en de afbouw van de zelfstandigenaftrek. Verder wisten we ook al dat de speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (aov-zzp) en de certificeringsplicht voor uitzenders vertraging oplopen.

Verder herhaalt het kabinet dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bezig is met allerlei wetswijzigingen rondom zzp’ers. Zo gaat de Belastingdienst strenger handhaven op schijnzelfstandigheid en werkt de minister van SZW aan verduidelijking van de regels om te bepalen wanneer een werkgever een zzp’er mag inhuren. Zij mag demissionair doorwerken aan al deze plannen.

Minder mkb-winstvrijstelling

De afbouw van de mkb-winstvrijstelling is dus wel nieuw. Die daalt van 14% naar 12,7%. Ondernemers moeten volgend jaar dus over een groter deel van hun winst belasting betalen.  Ondernemers met de hoogste winsten gaan er het meest op achteruit door deze aanpassing, staat in het Belastingplan. 

Zelfstandigenaftrek daalt verder

Verder blijft de zelfstandigenaftrek dalen. Een jaar geleden versnelde het kabinet de afbouw. In 2023 maakte het kabinet bekend dat het belastingvoordeel voor zelfstandig ondernemers daalt van 6310 euro in 2022 naar 900 euro in 2025. Zoals eerder aangekondigd, daalt de zelfstandigenaftrek in 2024 naar 3750 euro. De startersaftrek blijft hetzelfde.

Arbeidskorting stijgt

“Daarnaast wordt volgend jaar de arbeidskorting verhoogd, zodat werken meer loont”, zei Koning Willem-Alexander in zijn Troonrede.

De arbeidskorting stijgt met 115 euro voor alle werkenden met een inkomen rond het wettelijk minimumloon (tussen 23.000 en 40.000 euro). Zij betalen daardoor minder inkomstenbelasting en dit moet leiden tot meer koopkracht.

Loonkostenstijging door minimumuurloon

Vanaf 2024 geldt er een minimumuurloon, ofwel een minimumloon per uur. Dat betekent vooral een flinke stijging van de loonkosten voor werknemers met mininumloon die meer dan 36 uur per week werken. Volgens de nieuwe regel is het uurloon voor een 36-urige werkweek namelijk het uitgangspunt. Een werknemer die dus 40 uur per week werkt voor minimumloon gaat flink meer verdienen.

Lees ook: Kostprijs 2024 tips & tricks en Premies 2024

STAP-budget verdwijnt, meer geld naar SLIM

Het STAP-budget (STimulering Arbeidsmarkt Positie) verdwijnt in 2024. Met deze regeling konden werkenden en werkzoekers maximaal 1000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Er was destijds veel kritiek op de maatregel, omdat er veel misbruik van gemaakt werd. Uiteindelijk verdwijnt STAP vanwege bezuinigingen.

Het kabinet investeert wel in de zogenaamde SLIM-regeling, een subsidie om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren. Van 2024 tot en met 2027 stelt het kabinet 73,5 miljoen euro beschikbaar om individuele scholing van burgers te bevorderen.

Hoger inkomen, meer belasting

De inkomstenbelasting voor werkenden bestaat uit twee schijven. Het tarief in de eerste belastingschijf stijgt met 0,03 procentpunt en daardoor betalen ondernemers maximaal 20 euro meer belasting. In 2024 wordt de tweede belastingschijf minder geïndexeerd, met 3,55% in plaats van 9,9%. Ook daardoor betalen ondernemers met een hoog inkomen meer belasting.

Het is een van de koopkrachtmaatregelen om armoede bij lage en middeninkomen te voorkomen. Het kabinet investeert voortaan jaarlijks zo’n 2 miljard euro in koopkracht. Dat houdt verder in dat de huurtoeslag en het kindgebonden budget stijgen. Ook wordt het Noodfonds Energie verlengd. Dat is een vangnet voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen.

Door al deze maatregelen gaat de gemiddelde Nederlander er 1,7% op vooruit. Het kabinet verwacht dat het aantal Nederlanders dat in armoede leeft, komend jaar gelijk blijft: 4,8% van de bevolking. 

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.