"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ESB: “Verhoging minimumloon desastreus voor de arbeidsmarkt”

Een verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) zorgt voor een flinke afname van de werkgelegenheid en brengt het overheidsbudget volledig uit balans. Dat stellen Raymond Gradus en Pierre Koning, hoogleraren economie aan de VU, in een artikel op het economenplatform ESB.

Gradus en Koning reageren op een oproep van het FNV om het minimumloon te verhogen naar 16 euro per uur. Dat bedrag is ook te vinden in de verkiezingsprogramma’s van onder meer de PvdA/GL en SP. De ChristenUnie wil zelfs een verhoging naar 18 euro per uur. Ook VVD, D66 en CDA willen het minimumloon verhogen.

De hoogleraren verwijzen naar een doorrekening van het CPB waarin duidelijk wordt dat een verhoging naar 16 euro neerkomt op een uiteindelijke daling van de werkgelegenheid van ongeveer 120.000 personen. “De arbeidsmarkt zal voor minder productieve werknemers onbereikbaar worden.”

Een ander gevolg is dat verhoging van het minimumloon ervoor zorgt dat het hele loongebouw zal stijgen. Gradus en Koning verwachten dat de opwaartse loondruk doorwerkt tot lonen die 66 procent hoger liggen dan het WML. Dat zet vervolgens een loon-prijsspiraal van ‘ongekende proporties’ in gang.

Overheidsbudget volledig uit balans
Gradus en Koning wijzen ook op de grote financiële consequenties die een verhoging van het WML heeft voor de staatskas. Immers door de automatische koppeling zullen ook AOW-uitkeringen en andere sociale uitkeringen verhoogd moeten worden. Dat kost jaarlijks zo’n 15 miljard euro.

Dit komt op een moment dat de overheidsuitgaven al onder druk staan door vergrijzing en stijgende kosten na 2030. De overheidsfinanciën zouden ernstig uit balans raken, wat uiteindelijk kan leiden tot bezuinigingen en lastenverzwaringen voor de samenleving, aldus de hoogleraren.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.