"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

FlexFuture event Wet- en regelgeving

Onder de naam FlexFuture organiseert Experts in Flex met ingang van dit najaar diverse events en workshops voor professionals in de flexbranche.

FlexFuture maakt deel uit van Experts in Flex.

Het eerste event voor flexprofessionals vindt plaats op 16 november 2023.

FlexFuture Events voor flexprofessionals, logo

 

Tijdens deze bijeenkomst ligt de focus op wat er allemaal op ons afkomt op het gebied van de wet- en regelgeving en hoe we daarmee om kunnen gaan. Daarnaast komen economische trends in beeld die de speelruimte voor de branche schetsen.

Ben je als ondernemer, manager, juridisch specialist, loon- en backoffice- of HR-professional actief in de flexbranche? Dit FlexFuture event biedt jou de mogelijkheid je goed voor te bereiden op het nieuwe jaar.

Datum: 16 november 2023, 12.30 – 18.00 uur
Locatie: Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, Soesterberg
Programma: FlexFuture.nl

FlexFuture event Wet- en regelgeving, sprekers, v.l.n.r. Wim Davidse, Henk Geurtsen, Hendarin Mouselli, Julisa Fereijra, Arjan Boer

Trends in beeld voor toekomstbestendig ondernemen
Wim Davidse neemt het eerste onderdeel van het programma voor zijn rekening. Hij schetst de economische trends in de markt. Waar zijn de kansen en risico’s voor flex-ondernemers? Welke inspirerende voorbeelden zijn er? Hij doet dit op zijn eigen bevlogen wijze en illustreert dit met cijfers, grafieken over ontwikkelingen in de markt.

Actualiteiten wet- en regelgeving
Henk Geurtsen (oprichter en partner van Experts in Flex) neemt je mee in alle wijzigingen in wet- en regelgeving waar de branche in 2024 mee te maken gaat krijgen.
“Elk jaar weer zit ik tot op de laatste dag te ‘sleutelen’ aan de presentatie, zodat ik iedereen mee kan nemen in de meest recente ontwikkelingen. Wat er dit jaar exact aan de orde gaat komen is nog niet te voorspellen. Uiteraard zullen de actuele ontwikkelingen op het cao-gebied aan de orde komen en ik zal met een update komen over de ontwikkelingen rondom de nieuwe manier waarop de SNCU-controles momenteel uitgevoerd worden over de afdracht van StiPP-premies, zoals ik al aankondigde in mijn blog,” zo licht hij toe.

Ontwikkelingen in de rechtspraak
Hendarin Mouselli (eigenaar en partner van VRF Advocaten) schetst uitspraken van rechters met impact op de flexbranche.
Zij zegt hierover: “De afgelopen drie jaren heeft het Europees Hof van Justitie een aantal uitspraken gedaan over de vraag of een uitzendkracht permanent ter beschikking mag worden gesteld aan dezelfde inlener. De laatste uitspraak betreft het ALB FILS Kliniken-arrest. Naast de gevolgen van deze uitspraak voor intra-concern terbeschikkingstelling, kan de uitspraak ook gevolgen hebben voor detachering. Welke gevolgen dat zijn, vertel ik je graag tijdens het FlexFuture event.”

Ervaringen en ontwikkelingen rondom de nieuwe NEN-norm
Arjan Boer (technisch manager en inspecteur/auditor bij Normec VRO) en Julisa Fereijra-Phelipa (directeur van Normec VRO) presenteren wat bureaus in de praktijk allemaal merken van de dit jaar gewijzigde NEN-norm en met welke verdere ontwikkelingen rekening gehouden moet worden.
“De vraag is naar onze mening niet of de verplichte certificering wordt ingevoerd, ook niet na het vallen van het kabinet, maar de vragen die we elkaar nu moeten stellen zijn; wanneer treedt de wet in werking, wat is de scope, hoe ziet het nieuwe normenkader eruit en wat houdt dit voor jou in, komt er een overgangsfase? Deze onderwerpen en meer zullen wij tijdens onze presentatie behandelen,” verklaren zij.

Kostprijs 2024 – met welke elementen moet je rekenen?
Henk Geurtsen geeft uitleg over de kostprijsberekening, inclusief praktische implicaties voor de bedrijfsvoering. Er is veel dat aandacht vraagt, zoals blijkt uit zijn schets van zaken die hij in ieder geval wil bespreken:
“Uiteraard komen de nieuwe werkgeverslasten en wijzigingen die voortkomen uit de cao aan bod, maar daarnaast is er ook zeker aandacht voor de praktijkfouten die ik vaak tegenkom bij kostprijscalculaties, zoals onder andere bij toeslagen en overuren.”

Inschrijven
Meld je aan en bekijk het programma

Bron: Experts in Flex, 29 augustus 2023

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.