"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

STAR levert technisch specialisten voor energietransitie

STAR levert technisch specialisten voor de energietransitie

Interview* met Thomas Wester, Sales Director bij STAR en Laurens van Bemmel, Commercial Manager bij STAR, dat onderdeel is van TSG, The Specialist Group

Thomas Wester (l) en Laurens van Bemmel (r), STAR Group
Thomas Wester (l) en Laurens van Bemmel (r), STAR Group

STAR levert technisch specialisten aan bedrijven die actief zijn in de industrie, energie, infra en life science. Op dit moment werken zo’n 2.000 technisch specialisten via STAR in ons land en West-Europa.

STAR“Bekende klanten van STAR, zoals Tata Steel en Shell, staan voor grote uitdagingen om te verduurzamen. Dat geldt ook voor Gasunie die investeert in het waterstofnetwerk.

Ondernemingen zoals Tennet, Stedin, Alliander en Vattenfall zijn er ook mee bezig; zij investeren onder meer in elektrificatie en warmtenetten,” vertelt Thomas Wester. “Al deze bedrijven waaraan wij personeel leveren, zijn kartrekkers van de energietransitie. In feite raakt het vraagstuk ons allemaal. Verduurzaming van grote bedrijven en vernieuwing van energie is nodig voor de klimaatdoelen. Dat geldt voor deze bedrijven en ook voor consumenten. Vermindering van de CO2 uitstoot of het afvangen daarvan hoort daar ook bij. De realisatie van al die investeringen vraagt veel expertise en natuurlijk de juiste mensen voor de uitvoering.”

Breed palet aan specialisten
“Daar doet men een beroep op ons. Wij zetten goed opgeleid personeel (mbo-, hbo- en wo-niveau) in bij diverse bedrijven die kartrekker zijn van deze energietransitie in elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek,” vertelt Thomas Wester. “Daarnaast leveren wij de specialisten die dit juridisch en administratief ondersteunen en zorgen voor veiligheidsmanagement, planning en risicomanagement. Inmiddels is zo’n 70% van onze mensen actief betrokken bij projecten die op een of andere manier onderdeel zijn van de verduurzaming en de energietransitie. Denk aan projecten gericht op het verminderen of afvangen van CO2, het ontwerpen en aanleggen van waterstoffabrieken, uitbreiding van het elektriciteitsnet en ga zo maar door.”

Schaarste en toch…
“Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt en de grote vraag naar technici lukt het STAR om veel goede mensen in te zetten. Ter illustratie, per week starten zo’n 60 specialisten aan een nieuwe opdracht bij onze opdrachtgevers.”

Opleiden en andere oplossingen
Hoe vind je personeel? “Wij proberen mensen die vrijkomen uit eerdere opdrachten te plaatsen op verduurzamingsprojecten,” vervolgt Thomas. “We halen waar nodig specialisten uit het buitenland. We maken ook gebruik van medewerkers die al jaren werkzaam zijn in de traditionele petrochemie of de offshore, en bieden hen een omscholingstraject als zij daarvoor open staan. Daarnaast leiden wij mensen vanuit allerlei sectoren op via onze Academy.”

Waardevolle keten van werk
Laurens van Bemmel schetst hoe een keten van bedrijven samenwerkt aan een opdracht.
“Wij zitten vanaf het begin van een project of initiatief aan tafel, dankzij onze langjarige klantrelaties. Het overleg begint bij de asset owners, zoals BP of Gasunie. In de sector life sciences zijn ondernemingen zoals Pfizer of Johnson & Johnson de asset owners.

De contactpersonen leggen hun uitdaging aan ons voor en gezamenlijk bespreken we daarbij de capaciteitsbehoefte aan specialisten. Vervolgens komen de ingenieurs in beeld die betrokken zijn bij het ontwerp en die werkzaam zijn bij bedrijven als Worley, Royal HaskoningDHV en Antea. Daarna of soms reeds vanaf de start komen de aannemers, die het gaan uitvoeren. Binnen deze hele waardeketen spelen wij met onze specialisten een rol. Dat biedt heel veel kansen voor onze medewerkers om ervaring op te doen, een kijkje te nemen in diverse keukens, geld te verdienen én bij te dragen aan de energietransitie.”

Vervangingsvragen
Er spelen vast ook veel vervangingsvragen. “Ja,” bevestigt Laurens. “Vergrijzing, het uitstromen van gepensioneerde experts speelt natuurlijk ook, terwijl er te weinig nieuwe mensen instromen om aan de vraag te voldoen. Wij zijn doorlopend bezig dit te ondervangen. Er zijn wel veel mensen actief in de technische wereld, maar het blijft de kunst om ze te bereiken en te interesseren. Met traineeships en omscholing kunnen wij hen een werkomgeving bieden waar personeelstekort is, om zich daar verder in te specialiseren.”

Verder kijken dan het cv
Wat moeten de mensen kunnen? Ligt er bij voorbaat nog veel accent op diploma’s, certificaten enzovoort? Welke profielen worden gevraagd? “Ja,” zegt Laurens, “daar speelt ons interne team een cruciale rol. De HR-afdelingen van onze klanten leggen bij ons de profielen neer voor bijvoorbeeld een bepaald type engineer. Onze consultants vragen door tot de kern: wat is nou echt nodig, over welke competenties moet die specialist beschikken. Zouden specialisten met die kwaliteiten afkomstig uit andere branches ook inzetbaar zijn? Wij kijken dus verder dan het cv en bieden waar nodig een alternatief. Het invullen van de personeelsvraag is niet meer zo simpel als vroeger, toen er voldoende mensen beschikbaar waren met bekende, vaststaande functieprofielen.

Wij hebben contacten met alle klanten over alle mogelijke projecten. Er zijn hogescholen waar starters uitstromen, er zijn gespecialiseerde (deel)opleidingen waar mensen worden opgeleid in elektrificatie of waterstof. Alle ingrediënten voor de oplossing van de personeelsvraagstukken in verduurzaming zijn er. Wat ontbreekt is de coördinatie. Die leveren wij.”

Personeel leveren en compliant werken
“Met onze leveringsbetrouwbaarheid zijn wij onderscheidend in deze markt,” zegt Laurens van Bemmel, die al bijna twaalf jaar bij STAR werkt. “Wij zijn ook compliant. De oplossingen die wij bieden, voldoen aan de wet- en regelgeving rondom de inzet van specialisten waardoor onze klanten geen risico lopen. Het organiseren en inrichten van traineeships wordt eveneens gewaardeerd, want het biedt perspectief bij tekorten op langere termijn.”

Kip of ei? Eerst personeel werven of alvast dat project aannemen?
“Wij hebben klanten die een project durven aan te nemen, omdat zij weten: als ik het heb binnengehaald kan ik in samenwerking met STAR het projectteam met de benodigde competenties en ervaring samenstellen,” vervolgt Laurens. “Wie het personeel heeft, kan het project met een gerust hart aannemen. Maar wat heb je eerst nodig? De kip of het ei? Zorg je dat je al je mensen hebt, zet je die in de wacht en ga je dan als een speer dat project binnenhalen? Of vertrouw je op de samenwerking met ons? Dankzij ons nemen klanten uitdagende projecten aan. Zelf heeft de klant doorgaans wel het kernteam en de ervaring in huis. Met de aanvullende capaciteit van onze medewerkers kan hij de opdracht tot een goed einde brengen.”

Schouders onder de energietransitie
“Wij willen klanten de zekerheid bieden van de beste mensen en dat compliant doen. Andersom bieden wij onze mensen de garantie dat ze kunnen werken voor de mooiste projecten en de mooiste bedrijven,” zegt Thomas tot besluit. “Dat is nog steeds zo in de energietransitie. Wie wil werken in techniek en een bijdrage leveren aan verduurzaming kan dat op veel verschillende manieren doen via ons. Neem dus gerust contact op, we vertellen graag over de mogelijkheden.”

Interview: Hinke Wever

*Dit interview werd mogelijk gemaakt door TSG

Lees ook
STAR levert technisch specialisten voor energietransitie
STAR, Or-Quest, Sentijn en ECC werken samen onder The Specialist Group

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.