"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Meer meldingen van discriminatie vanwege coronamaatregelen

Meer meldingen van discriminatie vanwege coronamaatregelen

De meeste meldingen in 2021 bij antidiscriminatiebureaus vonden niet plaats op de arbeidsmarkt, zoals in voorgaande jaren, maar op het terrein van collectieve voorzieningen (28%).

Het aantal meldingen en registraties van discriminatie bij antidiscriminatievoorzieningen en de politie is in 2021 voor het derde jaar op rij gestegen. Ook de Nationale Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens ontvingen meer meldingen en verzoeken. De toename is grotendeels toe te schrijven aan mensen die zich uitgesloten voelen door de coronamaatregelen. Dat blijkt uit de rapportage Discriminatiecijfers in 2021 die vandaag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. In het rapport zijn alle discriminatiemeldingen en -incidenten opgenomen die door officiële instanties worden geregistreerd.

Waar speelden de discriminatie-incidenten zich af?
Grafiek uit rapport

De antidiscriminatievoorzieningen ontvingen 6.922 discriminatiemeldingen, een kwart meer dan in 2020. De politie registreerde 6.580 meldingen en incidenten, 7 procent meer. Het College voor de Rechten van de Mens ontving 739 verzoeken om een oordeel, een stijging van 16 procent. Daarnaast ontving het College bijna twee keer zoveel meldingen en vragen over gelijke behandeling. Bij de Nationale Ombudsman verdubbelde het aantal klachten over discriminatie door overheidsinstanties tot 321. Alleen bij MiND en de Kinderombudsman kwamen in 2021 minder meldingen van discriminatie binnen dan in 2020. Het aantal meldingen van internetdiscriminatie bij MiND halveerde. De Kinderombudsman registreerde drie klachten minder die te maken hebben met discriminatie en kwam op een totaal van tien.

Meeste discriminatie op terrein collectieve voorzieningen
De meeste meldingen bij antidiscriminatiebureaus vonden niet plaats op de arbeidsmarkt, zoals in voorgaande jaren, maar op het terrein van collectieve voorzieningen (28%). Hieronder vallen onder andere ziekenhuizen, gemeentelijke dienstverlening en de Belastingdienst. Ook dit is het gevolg van de forse toename van meldingen over coronamaatregelen. Een toename was ook te zien op de terreinen horeca (van 3 naar 7 procent van het totaal) en sport en recreatie (van 2 naar 5 procent). De arbeidsmarkt bleef wel het op een na grootste terrein (16 procent). Bij het College had 1 op de 3 verzoeken om een oordeel betrekking op het terrein arbeid en was daarmee het grootste terrein.

Bron: Rijksoverheid, 24 mei 2022

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.