"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Budgetcoaching voor uitzendkrachten

Doorzaam biedt budgetcoaching voor uitzendkrachten

Doorzaam heeft als missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Bij het stimuleren en bevorderen van duurzame inzetbaarheid gaat het om loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën.

Zo kan budgetcoaching bijvoorbeeld nodig zijn voor jonge uitwonende studenten die een bbl-opleiding volgen (mbo). Zij kunnen moeilijk rondkomen van het salaris dat zij tijdens hun opleiding verdienen.

Bbl-studenten gaan meestal een dag in de week naar school en zijn de overige dagen aan het werk voor hun opleiding. Zij hebben geen recht op studiefinanciering, maar op een bbl-minimumloon. Uit een analyse van het gemeentelijk armoedebeleid die het Nibud onder tachtig gemeenten deed, bleek dat het voor zelfstandig wonende jongeren tot 21 jaar met een minimumloon buitengewoon lastig is om van het salaris rond te komen.

Toeslagen
Het Nibud adviseert bbl-studenten om alert zijn op hun recht op toeslagen. Als bbl-studenten geen gebruik maken van toeslagen waar zij wel recht op hebben, verslechtert hun financiële positie zodanig dat zij moeite zullen hebben om de minimale uitgaven te kunnen doen. ‘Het gaat hierbij niet alleen om hele jonge mensen, maar ook om oudere bbl’ers,’ aldus Vliegenthart. ‘Financiële zorgen moeten je niet belemmeren bij het doen van een opleiding waarmee je juist je inkomenspositie kunt verbeteren.’

Kan jouw uitzendkracht die een bbl-traject volgt wel wat financieel inzicht gebruiken? Kijk dan eens of Budgetcoaching wat is.

Bron: Doorzaam, 25 maart 2022, zie ook Nibud

Lees ook
Uitzendkrachten krijgen ‘eerste hulp’ bij geldzorgen

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.