"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Rekenregels vanaf 1 januari 2022

Rekenregels vanaf 1 januari 2022

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Downloads
Rekenregels januari 2022, inclusief bijlagen I.1 en I.2
Bijlagen II.1-II.3 januari 2022
Bijlagen II.4-II.5 januari 2022

Bron: Rijksoverheid 7 december 2021

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.