SLUIT MENU

Werk als medicijn: tijdens ggz-behandeling al aan de slag

Werk als medicijn: tijdens ggz-behandeling al aan de slag

Tijdens de behandeling van psychische aandoeningen al aan het werk? Via de IPS-methode (Individuele Plaatsing en Steun) kan dit. Het kabinet en gemeenten samen maken dat mogelijk door er in 2023 ruim 10 miljoen euro voor te reserveren.

Eerder bleek al dat twee keer zoveel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden via de IPS-methode, een re-integratiemethode voor mensen met psychische aandoeningen. Al tijdens hun behandeling krijgen zij de gelegenheid aan het werk te gaan, want werk biedt ritme, zelfontplooiing, sociale contacten. Alles wat steunend is op hun weg richting herstel. GGZ-instellingen kunnen vanaf vandaag, 1 maart 2023, aan de slag om deze trajecten in de praktijk aan hun cliënten aan te bieden.

Bij IPS begint het met een gesprek over werk tussen cliënt en GGZ-instelling. Als de GGZ-instelling en cliënt gezamenlijk vinden dat een IPS-traject als onderdeel van de behandeling of begeleiding wenselijk is, kan de GGZ-instelling een subsidieaanvraag voor een IPS-traject indienen bij de gemeente waar iemand woont. Dat gebeurt via een aanvraagformulier dat opvraagbaar is op de website van Divosa (www.divosa.nl/ips). Als er nog budget beschikbaar is dan kan de gemeente het besluit tot subsidieverlening nemen. Het UWV beheert het budget.

Bron: Rijksoverheid, 2 maart 2023

Lees ook
Ziekteverzuim boven 5% en verzuimduur neemt toe
Werknemers relatief lang afwezig bij verzuim door werkdruk

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.