"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CAO-onderhandelingen Metaal en Techniek verlopen moeizaam

Maandag 27 september was de laatste formele ronde in de cao-onderhandelingen voor de circa 320.000 werknemers in de CAO Metaal en Techniek.

Vakbond FNV meldt dat de werkgevers vooral verslechteringen willen, zoals:
– Geen loonsverhoging
– Zware beroepenregeling om eerder te kunnen stoppen met werken alleen als de bonden akkoord gaan met:
Het Generatiepact: vanaf 60 jaar alleen als de werkgever dat goed vindt en vanaf 63 jaar en 4 maanden pas als recht.
– Seniorendagen inleveren en opschuiven van nu 54 naar 60 jaar
– Ouderen verplicht laten overwerken en ook in ploegen tot 10 jaar voor Aow, dus van nu 55 naar 57 jaar
– Geen afspraken voor betere en gezondere roosters
– Werkgevers gaan hun best doen om 2.500 uitzendkrachten in dienst te nemen (geen garantie)
– Jeugdlonen met 5% verhogen (volgens de vakbond lopen jongeren dan nog achter bij andere technische sectoren)

Vakbond FNV zet in op:
– Loonsverhoging (5%) voor allen, met een minimaal bruto uurloon van € 14,- in de laagste schalen
– Meer zeggenschap over werktijden. Werktijd (inclusief reistijd en overwerk) is maximaal 45 uur per week. Geen verplichte consignatie vanaf 55 jaar en 2 vakantiedagen erbij.
– Eerder stoppen met werken/zwaarwerkregeling: De mogelijkheid om 3 jaar voor de pensioenleeftijd te stoppen met werken. Het recht om 100 weken verlof te sparen om eerder met pensioen te kunnen of voor tussentijds verlof.
– Vaste contracten voor flexkrachten die werken op een vaste functie en flexkrachten krijgen voor hetzelfde werk, dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste krachten.
– Arbeid en zorg: Betere en betaalde verlofmogelijkheden (ouderschapsverlof en mantelzorgverlof).
– Generatiepact: uitbreiding van de regeling en herbezetting door jongeren.

Ook Bernard Zijlstra van CNV Vakmensen is niet te spreken over de laatste standpunten van de werkgevers in de Metaal en Techniek. “In nagenoeg alle onderdelen sturen ze aan op verslechteringen in arbeidsvoorwaarden. Terwijl de sector juist aantrekkelijker moet worden”, stelt hij.

Met dat laatste duidt Zijlstra op de personeelstekorten die ook in deze branche prangend lijken te worden. Er heerst nu al een tekort aan gekwalificeerd personeel in veel branches binnen de Metaal en Techniek. Loodgieters, installateurs, metaalbewerkers, en niet in de laatste plaats werknemers in de isolatiebedrijven zullen in de komende jaren ernstig nodig zijn. Dit mede vanwege de hoge nood in de woningbouw en de strikte opdrachten in klimaatbeheersing.

Omdat het laatste onderhandelingsstandpunt van de werkgevers nog geen eindbod is stelt CNV Vakmensen (net als collega-vakbonden FNV en De Unie) nu nog geen ultimatum, “maar er zal heel snel méér op tafel moeten komen, anders gaan we toch wel weer richting acties,” zegt hij.

CNV Vakmensen heeft voorstellen gedaan om de bedrijfstak modern en aantrekkelijk te maken. “Goede balans tussen privé en werk, duurzaam inzetbaar blijven én een reële loonontwikkeling in lijn met de groei in de sector”, aldus Bernard Zijlstra.

Bron: CNV Vakmensen en FNV 27 september 2021

Lees ook
CAO Metaal en Techniek, hoe bepaal je de inlenersbeloning?
Eindbod CAO Metaal en Techniek 2019-2021

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.