"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Inspectie SZW geeft maaltijdplatform boete van 176.000 euro

Een platform voor de bezorging van maaltijden heeft van de Inspectie SZW een boete gekregen van € 176.000,-.

Het platform heeft in 2018 22 buitenlandse werknemers (vreemdelingen) maaltijden laten bezorgen. Het platform had voor hen geen werkvergunning aangevraagd terwijl dit wel verplicht is. Het bedrijf overtreedt hiermee de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Een werkgever dient er voor te zorgen dat regels die gelden voor buitenlandse werknemers worden nageleefd. Uit onderzoek van de Inspectie SZW is gebleken dat de vreemdelingen maaltijden hebben bezorgd. Op basis van het boeterapport is geconcludeerd dat de werkzaamheden onder gezag van het platform hebben plaatsgevonden. Daarmee worden de vreemdelingen niet als zelfstandige aangemerkt, en gold er geen uitzondering op de werkvergunningsplicht.

Bron: Inspectie SZW, 20 juli 2021

Lees ook
Wijziging Wet arbeid vreemdelingen – internetconsultatie

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.