"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

FNV-Ledenparlement stemt in met SER-advies arbeidsmarkt

Woensdagavond 16 juni 2021 hebben de leden van het FNV Ledenparlement ingestemd met het ontwerpadvies voor Sociaaleconomisch beleid 2021 – 2025 van de Sociaal Economische Raad (SER).

Volgens Tuur Elzinga, voorzitter FNV: ‘In dit SER-advies wordt de vaste baan weer de norm, komt er een grote inperking van flex en stijgt het minimumloon met de daaraan gekoppelde uitkeringen zoals de AOW. We hebben vanavond een goede en inhoudelijke discussie gevoerd over de inhoud van het advies, wat uiteindelijk heeft geleid tot instemming. Maar nu moeten woorden worden omgezet in daden. Dat moeten we wat ons betreft per direct terugzien aan de cao-tafels.’

Integraal advies
Elzinga: ‘Het is een pakket aan afspraken, een integraal advies, en dat betekent dat kabinet en werkgevers niet kunnen ‘cherry picken’ uit de afspraken. Onze parlementsleden hebben zorgen over het tweede ziektejaar. Met name omdat we in de praktijk nu al zien dat er vaak met zieke werknemers wordt gesold. Daar zullen we heel scherp op blijven de komende tijd.’

SER Ontwerpadvies
De SER adviseert een nieuw kabinet flink te investeren in ‘brede welvaart’, met onder andere afspraken over het tegengaan van concurrentie op arbeidsvoorwaarden door een stevige inperking van flex, flinke investeringen in publieke sectoren, zekerheid van werk en inkomen, een duurzaam leefklimaat en in een sterke economie in de toekomst.

Het ontwerpadvies is voorgelegd aan de verschillende achterbannen. Vrijdag wordt – indien alle achterbannen instemmen – het advies vastgesteld in de Raadsvergadering van de SER.

Bron: FNV, 16 juni 2021

Lees ook
Principeakkoord over hervorming arbeidsmarkt
Uitzenden volgens nieuw recept van de SER

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.