"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kamerleden nemen afstand van zzp-webmodule

Nu de verkiezingen dichterbij komen, nemen Kamerleden uit de coalitie en de oppositie afstand van de laatste poging van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) om de Wet DBA te vervangen via de pilot van de webmodule.

Tot die conclusie komt Hugo-Jan Ruts, ZiPconomy, naar aanleiding van interviews met Kamerleden over de webmodule en maatregelen tegen schijnzelfstandigheid in aanloop naar de verkiezingen.

De pilot van de webmodule is in januari van start gegaan, lees meer. Via de webmodule, een online vragenlijst, kunnen opdrachtgevers er achter komen of ze voor een bepaalde opdracht een zelfstandige kunnen inhuren. Tot 1 oktober van dit jaar wordt de webmodule getest.

Wat zeggen Kamerleden over de webmodule?

 • Steven van Weyenberg, D66: “Ik kijk er met argusorgen naar, want ik wil voorkomen dat echte ondernemers worden geraakt.”
 • Hilde Palland, CDA: “De webmodule is ‘niet zaligmakend’. De definitie van werknemerschap is namelijk niet voldoende afgebakend in onze wet- en regelgeving. Ik ben bang dat de tool nu juist tot meer onduidelijkheid leidt. Pas als die definitie helder is, kan zo’n webmodule helpen.”
 • Paul Smeulders, Groenlinks: “Voordat zo’n webmodule kan werken, is een heldere definitie nodig. ”
 • Judith Tielen, VVD: “De webmodule geeft opdrachtgevers en zelfstandigen onvoldoende zekerheid.”
 • Gijs van Dijk, PvdA: “De webmodule is een onderdeel van de mislukte poging om de Wet DBA te vervangen. Er staat niets nieuws in en zo’n tool lost het probleem dus niet op.”
 • Chris Stoffer, SGP: “Niet onwelwillend tegenover het idee, maar we zouden meer pilots moeten doen, meer testen wat werkt. De uiteindelijke oplossing ligt in nieuwe regels, het liefst samen met zzp’ers en belangenbehartigers op te stellen.”

Wat moet er dan gebeuren tegen schijnzelfstandigheid?
Daarover lopen de meningen in de Kamer nogal uiteen.

 • Palland, CDA, wil een verduidelijking van de definitie van werknemerschap.
 • Tielen, VVD, ziet meer in een eigen rechtspositie voor zzp’ers in het Burgerlijk Wetboek, “dat geeft meer duidelijkheid, want de zzp’er bestaat niet, al helemaal niet in fiscaal/juridisch opzicht”, zegt ze.
 • Van Weyenberg, D66, zoekt een oplossing vooral binnen sectoren. “Het liefst zou ik per sector uitzoeken hoe we het onderscheid tussen schijnzelfstandigen en echte ondernemers kunnen maken. Zet zo’n webmodule bijvoorbeeld alleen in bij sectoren waar problemen spelen rondom schijnzelfstandigheid. Bijvoorbeeld in de platformeconomie en land- en tuinbouw, waar we het over eens zijn dat zzp vaak niets met ondernemerschap te maken heeft.”
 • Smeulders, GL, constateert: “Experts en rechters komen tot verschillende oordelen. Daar moet het kabinet iets aan doen. De minister heeft bijvoorbeeld verduidelijkt wanneer sprake is van een gezagsverhouding. Als hij dit verankert in de wet, schept dat al veel meer helderheid.”
 • Gijs van Dijk, PvdA, geeft aan nog steeds een minimumtarief te willen. “Dat geeft zekerheid aan de onderkant van de markt.”

Modernisering gezagscriterium
Onlangs heeft de advocaat-generaal aan de Hoge Raad bij een cassatiezaak geadviseerd om voor de beoordeling van een arbeidsrelatie de inbedding in de organisatie en afhankelijkheid leidend te maken, in de plaats van de partijbedoeling. De Hoge Raad heeft dit advies niet overgenomen in zijn arrest van 6 november 2020. Daarom hoeft de webmodule op dit punt niet aangepast te worden, zo schrijft minister Koolmees in een Kamerbrief op 10 februari jl., refererend aan deze uitspraak. “Het is aan een volgend kabinet om, als dat gewenst is, modernisering van het gezagscriterium ter hand te nemen,” zegt hij.

Bron: ZiPconomy, 15 februari 2021

Lees ook
Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) van start gegaan
Advies aan Hoge Raad inzake kwalificatie arbeidsovereenkomst (herijking partijbedoeling inzake gezagscriterium)
Bovib, I-ZO en PZO waarschuwen SZW voor pilot zzp-webmodule
Kabinet vraagt hulp opdrachtgevers voor zzp-webmodule

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.