"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU lanceert nieuwe code voor arbeidsmigranten

Sinds 1 januari maakt de Fair Employment Code Arbeidsmigranten onderdeel uit van de lidmaatschapscriteria voor ABU-leden die arbeidsmigranten bemiddelen.

Met deze code wil de ABU bijdragen aan meer zekerheid voor de arbeidsmigrant, eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld in de branche.

Arbeidsmigratie is noodzaak
“Velen realiseren zich het misschien niet, maar momenteel is bijna een kwart van alle uitzendkrachten een arbeidsmigrant,” zegt ABU-directeur Jurriën Koops. “Die 370.000 arbeidsmigranten leveren een bijdrage van ongeveer 11 miljard euro aan ons nationaal inkomen. Zonder hen stagneert de economische groei, zowel nationaal als regionaal. En als je dan ook nog eens weet dat onze beroepsbevolking de komende tien jaar krimpt, dan is de noodzaak voor arbeidsmigratie buitengewoon helder.” Om die reden is het volgens Koops dan ook cruciaal om arbeidsmigranten een veilige plek om te wonen en te werken te bieden. “We trekken een heel duidelijke streep: of je bent lid van de ABU en leeft deze code na, of je doet dat niet en hoort dus niet thuis bij de ABU.”

Negatieve beeldvorming
Tom Sijpestijn, ABU-bestuurslid en eigenaar van Flexspecialisten, is het daarmee eens. “In de media en in de politiek zie je vaak een negatieve beeldvorming over arbeidsmigranten. Het zouden mensen zijn die zich niet aan de regels houden, slecht gehuisvest zijn en onderbetaald worden. Dat is een volstrekt ongenuanceerd beeld waar wij als ABU niet mee geassocieerd willen worden. Wij willen dat onze arbeidsmigranten zo lang mogelijk bij ons blijven. Dat betekent dat je goed voor ze moet zorgen.” Flexspecialisten voldoet nu al aan de code. En dat geldt voor het overgrote deel van de leden van ABU International, benadrukt Sijpestijn.

Werkzekerheid, en geen A1-verloning en contracting
“De code richt zich op vier domeinen waar wij als uitzenders een rol in spelen: werk, huisvesting, registratie en veilig en gezond werken,” vervolgt Koops. “Meer concreet betekent het dat wij het gebruik van A1-verloning en contracting afwijzen. Het betekent ook dat we werkzekerheid bieden en dat ABU-leden vooraf duidelijk moeten maken wat het brutoloon is en hoeveel uur er minimaal gewerkt wordt. Daarnaast faciliteren we een goede registratie van arbeidsmigranten en zorgen we ervoor dat de uitzendovereenkomst in de eigen landstaal beschikbaar is. Bovendien geldt voor arbeidsmigranten de gebruikelijke wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid en passen onze leden het corona veiligheidsprotocol toe. En tot slot brengen we een scheiding aan tussen wonen en werken: huisvesting is via uitzendorganisaties alleen mogelijk voor de short- en midstay.”

Transparant en eerlijk
Onderdeel van de code is tevens het ABU-Fair Recruitment Charter. Dat is gebaseerd op de Fair Recruitment Code van de International Labour Organization (ILO), en regelt dat recruitmentbureaus zorgen voor de correcte, transparante en volledige voorlichting van arbeidsmigranten. Sijpestijn: “Dat betekent onder meer dat recruitment fees zijn verboden, er duidelijkheid is over huisvestingsmogelijkheden en -voorwaarden, er een verplichting is om een ziektekostenverzekering in Nederland aan te bieden en arbeidsmigranten in de eigen taal over die zaken voorgelicht worden.”

Klachtenloket
“De code en het charter zijn zeker niet vrijblijvend,” stelt ABU-directeur Koops. “We proberen hier zoveel mogelijk leden in mee te krijgen. Lukt dat niet, dan zullen we uiteindelijk niet aarzelen om afscheid van ze te nemen. En voor nieuwe leden verhoogt dit de toetredingsdrempel.” Ook is er sinds 1 februari een klachtenloket bij de ABU waar arbeidsmigranten zich kunnen melden, als ze geen gehoor vinden bij hun uitzendorganisatie. “Er ligt een veertien punten tellend ABU-actieplan om de malafiditeit in de sector aan te pakken. Per 1 januari is er een payroll-keurmerk gekomen. We hebben de eisen voor het ABU-lidmaatschap verhoogd. We willen de positie van uitzendkrachten in de nieuwe cao verbeteren. Daarmee maken wij als ABU een bewuste keus: om het kaf van het koren te scheiden en ons in de markt dus nadrukkelijk te onderscheiden.”

Bron: ABU, 10 februari 2021

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.