"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werk heeft hoogste prioriteit in post-coronawereld

Werk, werk, werk! Dat heeft de hoogste prioriteit in post-coronawereld. Hoe krijgen we de economie weer op de been? Wie zorgt ervoor dat mensen weer aan het werk komen?

Door Brigitte van der Burg, voorzitter NBBU

Coronacrisis of niet, in maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Als NBBU informeren we politieke partijen over de toegevoegde waarde van de arbeidsmarktintermedair, adviseren we over de aanpak van malafiditeit en over actuele ontwikkelingen zoals de Loopbaan Intermediair en dragen we oplossingen aan voor onder andere de inrichting van de arbeidsmarkt en het sociale en fiscale stelsel.

In juli stuurden we onze position paper naar de verkiezingsprogrammacommissies van de politieke partijen. Van één partij kregen we de volgende reactie:

“Er kunnen geen ideeën meer worden aangedragen.
De sluitingsdatum van 20 maart 2020 voor ideeën voor het verkiezingsprogramma 2021 / 2025 is gepasseerd.”

Een bijzonder antwoord op zijn minst. Het is deze commissie kennelijk ontgaan dat de wereld inmiddels is te verdelen in een tijdperk vóór en een tijdperk ná corona. De wereld is door de coronacrisis volledig op zijn kop gezet. We hebben niet alleen te maken met een wereldwijde gezondheidscrisis, maar ook met een economische neergang die zijn weerga niet kent.

De economische krimp in landen als Duitsland en de Verenigde Staten was in het tweede kwartaal ongekend. De cijfers over Nederland volgen in augustus, maar zullen niet veel rooskleuriger zijn. De crisis dwingt tot saneringen en veel mensen raken hun baan kwijt of hebben die al verloren. Grote bedrijven als KLM en NS kondigden aan duizenden banen te schrappen.

Het is geen vrolijke boodschap, maar wel een noodzakelijke, want hiermee moet rekening worden gehouden in beleid. De belangrijkste vragen: Hoe krijgen we de economie weer op de been? Wie zorgt ervoor dat mensen weer aan het werk komen?

Het antwoord op de laatste vraag is de flexbranche. Uitzendondernemingen, payrollbedrijven en zzp-intermediairs zijn als geen ander in staat mensen als eerste weer aan werk te helpen of te herplaatsen van plekken met overschot naar plekken met tekorten. Mogelijk dat daar ook de flinke opleving in het vertrouwen van de flexbranche in de economie vandaan komt.

Anders dan in de financiële crisis van 2008 en 2009 bespeur ik optimisme bij bedrijven en ondernemers. De oorzaak voor de crisis ligt dit keer ook buiten de economie. Iedereen begrijpt waar de neergang door komt en iedereen lijkt te popelen om de schouders er weer onder te kunnen zetten zodra een verandering in de situatie daar aanleiding toe biedt.

De prioriteit voor de arbeidsmarkt is in de post-coronasituatie anders. Partijen moeten daar in hun programma’s rekening mee houden. Wat is nu belangrijk en wat is straks belangrijk? Zekerheid voor werkenden is een essentieel thema.

Als je alleen focust op behoud en het creëren van vaste banen en andere werkvormen tegenwerkt of duurder maakt, dan weet je zeker dat de dip langer gaat duren en de werkloosheid hoger oploopt. Neem dus de drempels weg die de werkgelegenheid belemmeren. Zorg tegelijk dat er een basisregeling komt voor alle werkenden, zodat een gelijker speelveld ontstaat en ingezet wordt op werkzekerheid in plaats van baanzekerheid.

Uiteraard helpen wij als NBBU graag bij de uitwerking van plannen en blijven wij wijzen op de wezenlijke rol van arbeidsmarktintermediairs. Dan is het wel belangrijk dat sommige verkiezingsprogrammacommissies hun sluitingstermijn oprekken en hun plannen voor de komende jaren niet baseren op de wereld van gisteren.

Brigitte van der Burg
Voorzitter NBBU

Deze column is geplaatst op NBBU.nl en in overleg ook gepubliceerd op FlexNieuws.nl

Brigitte van der Burg is voorzitter van de NBBU. Zij heeft ruime ervaring in de politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap.