"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Voorstel voor uitvoerbare steunmaatregel flexkrachten

Helden van de arbeidsmarkt verdienen meer respect en financiële steun

Daarom doen wij een voorstel voor een uitvoerbare steunmaatregel voor flexkrachten.

Door Jurriën Koops, directeur ABU

Sla de kranten erop open: de coronacrisis is hét bewijs dat flexibele arbeid ontspoort. Flexkrachten staan als eerste op straat immers. Kortzichtig? Best wel. Zou het echt zo zijn dat zonder flexibele arbeid er niemand op straat zou komen te staan? Natuurlijk niet. Zonder een flexibele schil zijn bedrijven gedwongen iedereen voor onbepaalde tijd in dienst te houden. Als dan de financiële nood hoog is valt een bedrijf om met nog meer ontslagen als gevolg.

We moeten realistisch zijn: er is altijd een groep die als eerste de klappen opvangt bij economische neergang. Met de ontkenning ervan doen we deze groep onrecht aan.

Ja, alle werknemers met een tijdelijk contract en de werknemers die structureel als flexkracht werken, nemen of hebben een grotere kans om werkloos te worden. Soms is dit een risico tegen wil en dank, soms is het een keuze. In beide gevallen moeten we deze doelgroep niet weg-fantaseren, maar moeten we ze waarderen. Flexkrachten zijn de helden van de arbeidsmarkt. Het wordt tijd dat de overheid hen deze bevestiging geeft. Zeker in deze onzekere tijden.

De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk dat dit niet gebeurt. Flexkrachten, waarvoor wel sociale premies zijn afgedragen maar die toch geen recht hebben op WW, komen als laatste aan bod bij het steunpakket van het kabinet. Het voorstel van Den Haag om 600 euro uit te keren (onder bepaalde voorwaarden) en de marginalisering van deze doelgroep getuigt van weinig zicht op de mens achter de uitzendkracht. Waar zzp’ers hun inkomen aangevuld zien tot het bestaansminimum (onder bepaalde voorwaarden) is dat bij een deel van de flexkrachten niet het geval. De ABU pleitte eerder voor een soepele toegang voor deze groep tot de WW. Dit voorstel heeft het niet gehaald.

Vandaag debatteert de Kamer over steun voor de economie. Minister Koolmees vindt bij voorbaat dat de regeling voor flexkrachten (TOFA) slecht uitvoerbaar is voor het UWV. De ABU ziet kansen voor een goede en uitvoerbare regeling voor flexkrachten die buiten de boot vallen. Hoe dat eruit ziet? Sluit aan bij de wijze waarop TOZO georganiseerd wordt. De flexkracht kan bij een werkgever een werkgeversverklaring opvragen waaruit blijkt hoeveel inkomen hij had in het eerste kwartaal van 2020. Met dit in de hand plus een verklaring van de werkgever dat door corona het werk is weggevallen gaat een flexkracht naar hetzelfde loket bij de gemeente als de zzp’er en krijgt hij – net als zzp’ers – aanvulling van loon tot het bestaansminimum.

Bijkomend voordeel: UWV wordt ontlast.

Iedereen blij en flexkrachten krijgen het respect dat ze verdienen.

Jurriën Koops,
Directeur ABU

Lees ook
Koolmees over TOFA, tegemoetkoming flexkrachten
600 euro fooi voor uitzendkrachten
Interview Aart van der Gaag: Kunnen we nog buiten de lijntjes kleuren?

Drs. Jurriën Koops is Algemeen Directeur van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen).