"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Compensatie van 600 euro voor flexwerkers die baan verliezen

Het ministerie van SZW werkt aan een regeling om flexwerkers die door de pandemie hun baan hebben verloren, te compenseren met een uitkering van 600 euro per maand. Volgende week zou hier meer over bekend moeten zijn.

Dat meldt onder meer NOS.nl op basis van Haagse bronnen.

De maatregel is bedoeld voor flexwerkers die niet in aanmerking komen voor WW, bijstand of de zzp-steunmaatregelen. Dit zijn bijvoorbeeld studenten die bijverdienen, uitzendkrachten die onvoldoende rechten hebben opgebouwd en mensen die net zijn begonnen met werken. De voorwaarde is dat zij kunnen aantonen dat ze voor de coronacrisis 600 euro of meer per maand verdienden.

Heeft het UWV voldoende capaciteit om de regeling uit te voeren?
Het gaat om een zeer diverse doelgroep van tienduizenden mensen, die voor deze regeling afhankelijk zijn van de uitvoeringscapaciteit bij het UWV. Of deze regeling uitvoerbaar is, wordt binnenkort duidelijk.

Aan de regeling wordt gewerkt naar aanleiding van een motie van PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Hij
is blij dat er een vangnet komt, maar vindt 600 euro onvoldoende. Bovendien verdienen veel studenten met hun bijbanen minder dan dat bedrag. “Flexwerkers vangen de hardste klappen op en moeten minstens hetzelfde bedrag krijgen als zelfstandigen,” vindt Van Dijk.

Ook de Stichting van de Arbeid, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerken, pleitte op 14 april al zeer dringend voor een betere vangnetregeling voor flexkrachten, die onvoldoende (gewone) uitkeringsrechten hebben opgebouwd.

Lees ook
Studenten dupe van wegvallen bijbanen en ontbrekend vangnet
Stichting van de Arbeid vraagt aanpassing noodpakket flexarbeid

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.