"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Studenten dupe van wegvallen bijbanen en ontbrekend vangnet

FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) willen een oplossing voor studenten die door de coronacrisis financieel in de knel komen.

Ze voeren al sinds november samen de campagne #NietMijnSchuld om een eind te maken aan het leenstelsel en hebben een inkomensmeldpunt ingericht. De inkomenspositie van studenten is door het leenstelsel al verzwakt. De coronacrisis doet er nog een schep bovenop.

Veel studenten als flexwerker gedupeerd
‘Veel studenten zijn flexwerker en zitten al twee maanden zonder inkomsten. Ze hebben een nul-urencontract, werken via uitzendbureaus of zijn schijnzelfstandige. Ze worden ontslagen of gewoon niet meer opgeroepen. Een vangnet ontbreekt. Daarom moet er nu een oplossing komen voor flexwerkers die buiten de boot vallen, waarbij studenten dezelfde financiële compensatie krijgen voor het inkomensverlies dat ontstaat als gevolg van het wegvallen van hun werk. De oplossing moet daarin voorzien’, zegt Bas van Weegberg, voorzitter van FNV Young & United.

Geld nodig voor huur en boodschappen
FNV Young & United en de LSVb hebben 1600 meldingen van studenten binnen bij wie het water inmiddels aan de lippen staat. ‘Hoe langer dit duurt, hoe groter de schade. We hebben het hier over geld dat eerste levensbehoeften als huur en boodschappen dekt. Het gaat om gemiddeld 530 euro per maand. Binnenkort valt de incasso voor de huur weer op de mat, een oplossing is dringend nodig,’ zegt Alex Tess Rutten, voorzitter van de LSVb.

Breed politiek draagvlak
De oproep van de LSVb en FNV Young & United aan het kabinet kan volgens hen rekenen op breed politiek draagvlak.

De Tweede Kamerfracties van D66, CDA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren en DENK ondersteunen de oproep. Ook hun jongerenpartijen sluiten zich aan. Donderdag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de positie van studenten.

Bron: LSVb, 29 april 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.