"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

WTV ook voor uitzend- en payrollondernemingen

De WTV staat ook open voor uitzend- en payrollondernemingen. Bij de aanvraag moeten alle werknemers worden meegenomen waarvoor een loonbetalingsplicht geldt.

Dat zijn alle ‘eigen’ medewerkers en uitzend- en payrollwerknemers met vaste uren. Vervolgens wordt bij die groep getoetst of “gedurende tenminste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut”.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) meldt dat dit is bevestigd vanuit het Ministerie SZW. Lees meer

Uitzendkrachten met uitzendbeding blijven buiten de aanvraag, net als oproepkrachten (werknemers/uitzendkrachten zonder vaste uren en/of met uitsluiting loondoorbetalingsplicht). Voor deze werknemers kan dus ook geen WTV worden verkregen. De WTV-aanvraag moet worden ingediend per werkgever, dus per rechtspersoon. Een afzonderlijke vestiging is veelal geen rechtspersoon.

Uitzendkrachten en payrollwerknemers mogen (vooralsnog) niet worden meegenomen in de WTV-aanvraag van de inlener.

De ABU heeft de Minister opgeroepen de WTV ruimhartig toe te kennen en de regels soepel te hanteren voor uitzenders en payrollers.

Bron: ABU persbericht 16 maart 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.