"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak – internetconsultatie

Op internet is de internetconsultatie over het wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling voor arbeidsbeperkten gepubliceerd.

Dat meldt de Rijksoverheid. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie loopt tot 3 april 2020.

Dankzij de wet Banenafspraak hebben meer mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt gekregen. De inclusieve arbeidsmarkt is daarmee een stapje dichterbij gekomen. Tegelijkertijd lopen werkgevers in de praktijk nog tegen belemmeringen aan. Het wordt met deze aanpassing van de Wet Banenafspraak eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Zo wil staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ervoor zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking meer kansen op werk bij reguliere werkgevers krijgen.

Geen onderscheid tussen werkgevers
Het doel van de Wet banenafspraak is en blijft dat er 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Dankzij de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak maakt het niet meer uit bij welke werkgever iemand met een arbeidsbeperking werkt. Het gaat erom dat iemand aan de slag gaat. Daarom verdwijnt het onderscheid tussen markt- en overheidssector en zal er ook niet langer een complexe inleenadministratie nodig zijn, aldus het ministerie van SZW.

Belonen
Eerst geldt de banenafspraak. Pas als de werkgevers de afgesproken aantallen niet halen, geldt de quotumregeling. Ook in de nieuwe Wet banenafspraak blijft de quotumregeling de stok achter de deur. Deze regeling wordt ook eenvoudiger. Met dit wetsvoorstel komt er een positief systeem van belonen als je als werkgever mensen met een arbeidsbeperking in dienst neemt. Alle werkgevers betalen een zogenaamde ‘inclusiviteitsopslag’ en krijgen een beloning bij goed presteren. Bonus en opslag zijn in evenwicht met elkaar als je als werkgever het volgens de quotumregeling benodigde aantal banen hebt gerealiseerd. Als je meer banen realiseert, word je daarvoor beloond met een steeds hogere bonus. Om het voor werkgevers zo eenvoudig mogelijk te maken, sluiten opslag en bonus aan bij bestaande instrumenten.

Bron: Rijksoverheid, 21 februari 2020

Achtergrond
In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afgesproken om per 2026 125.000 extra banen te creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. De Wet banenafspraak is tot dusver succesvol geweest: de macro-aantallen zijn, vooral dankzij marktwerkgevers, ruimschoots gehaald. In de praktijk bleek echter ook dat de oorspronkelijke Wet banenafspraak ingewikkeld is. Dit staat het realiseren van de 125.000 banen op de lange termijn in de weg.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.