"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Toename personeelskosten en verzuim in zorgsector

Door de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt worden zorgorganisaties gedwongen meer flexibel personeel in te huren.

Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, onderzocht 1.400 jaarverslagen van zorgorganisaties tussen 2011 en 2018. De totale kosten voor de vier grote deelsectoren in de zorg – ziekenhuizen, de verpleeghuis- en thuiszorg, de GGZ en gehandicaptenzorg – zijn in 2018 opgelopen tot 63,5 miljard euro. Ruim 9 miljard euro meer dan in 2011. Zie de factsheet.

Aandeel Personeel niet in loondienst, zorgsector, bron Intrakoop

Meer kosten personeel niet in loondienst
In de periode van 2011-2018 zijn de totale personeelskosten in de vier onderzochte sectoren met zo’n 20% toegenomen, van € 34,1 miljard naar € 41,2 miljard. Deels is dit te verklaren uit CAO-ontwikkelingen, een eenmalige uitbetaling van de onregelmatigheidstoeslag in 2016 en de stijging van de kosten voor werving van personeel. Maar de belangrijkste oorzaak is het steeds groter wordend aandeel van de kosten voor PNIL (personeel niet in loondienst). Vooral bij instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, VVT en gehandicaptenzorg.

Ziekteverzuim in zorgsector 2011-2018, bron Intrakoop

Meer ziekteverzuim
Dat de druk op het personeel toeneemt, blijkt ook uit het ziekteverzuim, dat vooral de afgelopen jaren in alle deelsectoren flink is gestegen. Het ziekteverzuim is het laagst (5,2%) in ziekenhuizen. Opmerkelijk is dat het verzuim daar in 2018 wel het meest is toegenomen (+0,5%). Net als de afgelopen jaren is het verzuim het hoogst in de gehandicaptenzorg (6,4%) en de VVT (6,8%). Samen met de algemene personeelstekorten in de zorg zorgt deze trend ervoor dat zorgorganisaties steeds vaker externe/tijdelijke krachten moeten inhuren.

Bron: Intrakoop, 17 februari 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.