"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Brunel Q4 2019 omzetgroei 9 procent

Brunel heeft de resultaten van het vierde kwartaal 2019 gepubliceerd.

Ook de resultaten van heel 2019 werden bekend gemaakt.

Belangrijkste punten Q4 2019
De omzet (exclusief BIS) steeg met 9% (joj) tot EUR 255 miljoen in het vierde kwartaal. De EBIT bedroeg exclusief BIS 8,9 miljoen.

In Nederland daalde de omzet van Brunel met 10% in het vierde kwartaal. Het blijft uitdagend medewerkers te behouden; het aantal gedetacheerde werknemers bij Brunel is in ons land eind 2019 met 16% gedaald, vergeleken met het voorgaande jaar.

De sluiting van Brunel Industrial Services (BIS) in Texas, VS, verloopt volgens plan. In oktober 2019 heeft Brunel daartoe besloten, lees meer

Kernpunten heel 2019
Over het hele jaar steeg de omzet met 14% tot EUR 1.041 miljoen. De EBIT steeg (exclusief BIS) met 10% tot 39,6 miljoen. Op 31 december 2019 had Brunel EUR 91,9 miljoen in kas.

Jilko Andringa, CEO van Brunel International N.V., geeft aan dat 2019 een uitdagend jaar was. “De sluiting van BIS zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 worden afgerond. In de meeste regio’s buiten Europa is de groei voortgezet. Regio’s die het moeilijk hebben gehad door de recessie in de olie- en gassector, worden weer winstgevend en het wereldwijde klantenbestand groeit. In de regio Midden-Oosten en India in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië) werden goede resultaten bereikt. In het vierde kwartaal heeft Brunel geïnvesteerd in de DACH-regio om de impact van de recessie op de automobielmarkt te verzachten.

De Nederlandse flexibele arbeidsmarkt blijft uitdagend. De interne organisatie is aangepast omwille van een lager kostenniveau in 2020.

Tot nu toe heeft het Corona-virus beperkt invloed gehad op de resultaten, maar Brunel is alert op de impact die het kan hebben op de teams en activiteiten in China.

In januari van 2020 stabiliseerde de vraag naar personeel in Europa, terwijl de groei buiten Europa aanhield.”

Bron: Brunel, 14 februari 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.