"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Verzuimkosten door werkstress opgelopen tot 2,8 miljard

In 2018 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten. De kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar.

Factsheet verzuim door werkstress, bron TNODit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ die TNO vandaag, bij de start van de week van de werkstress, publiceert.

De factsheet is gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), een onderzoek van TNO en CBS onder ruim 60 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar.

Hoewel werkgevers verschillende maatregelen treffen om werkstress te voorkomen is dat nog niet altijd genoeg. Bijna de helft (45%) van de werknemers geeft aan dat er op het werk (aanvullende) maatregelen nodig zijn tegen werkstress en 35% van het werkgerelateerde verzuim had volgens werknemers met werkdruk of werkstress te maken.

Er zijn meer mensen gaan verzuimen
Deze cijfers zijn vergelijkbaar met een jaar geleden. De kosten van loondoorbetaling bij ziekteverzuim wegens werkdruk en werkstress zijn wel opgelopen en bedragen in 2017 2,8 miljard euro. Dit komt vooral doordat er méér mensen zijn gaan verzuimen met dergelijke klachten. De kosten per persoon waren in 2017 met 8.100 euro vergelijkbaar met 2016.

Digital detox
Eén van de thema’s van de week van de werkstress is ‘digital detox’. Bijna de helft (47%) van de werknemers is vaak of altijd buiten werktijd bereikbaar, 60% maakt (bijna) altijd gebruik van de PC of smartphone voor communicatie en 28% van de werknemers ervaart informatie-overload: zij krijgen zo veel informatie dat zij dat niet meer kunnen verwerken.

Van de mensen die bijna de hele dag met de PC of smartphone communiceren geeft 45% aan dat het werk-gerelateerde verzuim door werkstress kwam. Bij mensen die maar af en toe de smartphone gebruiken, is dat 22%. Meer dan de helft (51%) van de werknemers die informatie-overload ervaren, noemt stress als oorzaak van werk-gerelateerd verzuim terwijl dit door een kwart van de mensen die geen informatie-overload ervaren als reden wordt genoemd.
Werkgerelateerde verzuimredenen naar technologie gebruik
Werkstress zorgt voor persoonlijk leed bij medewerkers en aanzienlijke kosten voor werkgevers. Een allesomvattende aanpak ontbreekt veelal.

Integrale aanpak werkstress
TNO publiceert een whitepaper waarin beschreven wordt hoe TNO werkstress vanuit diverse invalshoeken bekijkt en wat de visie is op het voorkomen van werkstress. Individuele, organisatorische en maatschappelijke factoren spelen daarbij een rol en beïnvloeden elkaar. Maatwerk en kennis over alle facetten van stress zijn cruciaal voor het aanpakken van werkstress.

Bron: TNO, 11 november 2019

Zie ook
Werkstress belangrijke oorzaak ziekmelding
TNO factsheet over flexwerkers en werkstress

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.